Innehåll

Stort engagemang på företagens workshop med polisen

Den 14 mars träffade lokala företagare från olika branscher Polisen och kommunens näringslivsenehet för att utveckla samverkan kring trygghetsfrågor och brottsprevention. Medverkade gjorde även Stiftelsen Tryggare Sverige.

Aphram Melki, kommunalråd (C), Leif Nyrén, näringslivschef, Ida Dehnisch, kommunpolis och Jacob Ämtvall, statsvetare introducerade arbetet och därefter följde energifyllda gruppdiskussioner kring olika samarbets- och utvecklingsområden.

Tydlig samordnad och effektiv kommunikation på önskelistan

En fråga som diskuterades var hur företagarna skulle vilja att kommunikationen sker framöver mellan polis, kommun och näringsliv.

I denna diskussion lyftes bland annat behovet av att tydliggöra roller. Till exempel vilket uppdrag och roll en kommunpolis har eller vad företagare kan få hjälp med från kommunens näringslivsenhet och servicecenter. I den här diskussionen framkom också önskemål om snabba och tydliga digitala kontaktvägar, guider och checklistor samt fortsatta fysiska nätverksträffar för att arbeta med trygghetsskapande åtgärder.

En annan fråga på workshopen handlade om benägenheten till brottsanmälan och vad företagarna själva kunde göra för att förebygga brott eller underlätta för polisens förundersökning i händelse av brott. Här lyftes exempelvis behov av tydliga rutiner för kameraövervakning och hantering av bildmaterial samt utbildning och guider för personal.

Workshopen var en del i arbetet med Företagens trygghetsforum. Nästa steg i samverkan blir en uppföljning av alla aktiviteter under en företagarfrukost i maj. Se ett utdrag från workshopen här


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp