Innehåll

Tre tips om brottsförebyggande arbete från kommunpolis Ida Dehnisch

Likt förgående nyhet riktar sig tipsen till näringslivet även denna gång mot den mycket allvarliga våldskonflikt som vi ser i bland annat Stockholm och även i lokalpolisområde Järfälla.

Tipsen baseras på vår lokala och regionala lägesbild där näringslivet kan agera brottsförebyggande. Genom era egna iakttagelser kan ni bidra till att våldsdåd förhindras.

  1. Om du i din verksamhet ser unga personer som köper bensindunkar eller tankar bensin i kannor/ flaskor mm där du fattar misstanke – kontakta polisen omgående via 112.
  2. Vid flertalet av de sprängningar som genomförts har termosar fyllt en viktig funktion för att kunna genomföra explosionerna. Var uppmärksam om du säljer termosar i din verksamhet och vid misstanke kontakta polisen omgående via 112.
  3. Se över verksamhetens eventuella övervakningskameror så att linsen är rätt inställd och putsad ifall ni kan komma att ha viktig information att lämna till polisen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp