Innehåll

Tre tips om brottsförebyggande arbete från kommunpolis Ida Dehnisch

Storhelgerna för handeln närmar sig med Black Friday och julhandeln. Denna gång riktar de brottsförebyggande tipsen in sig konkret mot just detta och hur du som företagare kan förebygga negativa kundupplevelser.

Tipsen baseras på vår lokala och regionala lägesbild där näringslivet kan agera brottsförebyggande. Genom era egna iakttagelser och i kommunikation med kunder kan ni bidra till att brott förhindras.

  1. I Järfälla ser vi under perioder en problematik med störsändare. Det är en elektronisk apparat som blockerar eller stör ut den signal som bilnyckeln sänder till bilen när du trycker för att låsa och eventuellt också larma den. Ta för vana och känn på dörrhandtaget när du tror att du låst bilen!
  2. Töm bilen själv istället för att någon annan gör det åt dig. Ta för vana att inte lämna påsar, väskor, datorer med mera kvar i bilen när du gör ärenden om än för en stund.
  3. Under dessa handelshelger är det ofta trångt i butiker. Se till att du håller väskan stängd och skydda koden när du betalar!

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp