Innehåll

Tre tips om brottsförebyggande arbete från kommunpolis Ida Dehnisch

Den senaste tidens medierapporteringar har handlat mycket om det grova våldet vi ser i samhället med kriminella nätverk som även rekryterar barn och ungdomar till sina verksamheter.

Rekryteringarna sker bland annat genom det som vi brukar benämna som insocialisering där de kriminella nätverken närmar sig barn och unga stegvis för att sedan få dem att begå grova våldshandlingar.

Mina tre tips till det lokala näringslivet denna gång är kopplade till detta.

  1. Som företagare önskar vi att man ser över sin butiks sortiment och funderar över vad försäljningen bidrar till långsiktigt. Jag tänker främst på försäljning av exempelvis OCB-papper och lustgas. Det är också viktigt att ha tydliga rutiner så att det inte förekommer försäljning av tobak och alkohol till minderåriga.
  2. En del i att locka unga personer till kriminell verksamhet är bland annat genom att bjuda på mat och att dela med sig av statussymboler som pengar, märkeskläder och accessoarer. Som företagare kan du agera brottsförebyggande genom att vara uppmärksam på detta även i din verksamhet samt att kontakta polisen om du ser tecken på detta.
  3. En viktig skyddsfaktor för barn och unga är goda förebilder inom vuxenvärlden. Att som företagare erbjuda praktikplatser och sommarjobb har stor betydelse för en ung person.

Vi behöver arbeta med dessa frågor gemensamt och jag tar gärna emot tankar och idéer från er till ida.dehnisch@polisen.se


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp