Innehåll

Tre tips till byggbranschen från kommunpolis Ida Dehnisch

– Byggbranschen utsätts ofta för stölder. Från lokalpolisområde Järfälla vill vi skapa en närmare samverkan med denna bransch och vi ser att det finns mycket brottsförebyggande arbeta att göra, säger Ida Dehnisch, kommunpolis.

För att underlätta en förundersökning men även för att förebygga att brott sker kommer här tre tips från polisen.

  1. Märkning: För att polisen ska kunna härleda exempelvis stulna verktyg till ett företag är märkningen central. En tydlig märkning gör att patruller som påträffar misstänkt stöldgods antingen på misstänkt person eller vid en husrannsakan har mycket lättare att knyta gods till rätt ägare. En tydlig märkning kan även ha en brottsreducerande effekt.
  2. Anmäl direkt! En tidig polisanmälan så nära inpå brottet som möjligt hjälper polisen och ökar även chanserna för byggföretaget att få tillbaka gods som stulits.
  3. Dokumentation: Vid en polisanmälan är det viktigt att företaget har så god kunskap och fakta om det gods som de blivit av med som möjligt. Fotografier där exempelvis märkning eller serienummer framkommer är till stor hjälp och ska bifogas i anmälan om man gör en så kallad e-anmälan via polisen.se. Ju fler detaljer ju större chans att polisen kan härleda påträffat stöldgods rätt.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp