Innehåll

Trygghetsvandringar med fokus på företagare och butiksägare

I december trygghetsvandrade vi tillsammans med företagare i Kallhälls och Viksjö centrum. Vi tittade på trygghetsskapande åtgärder och såg bland annat behov av belysningsförbättringar, effektivare renhållning samt brottsförebyggande arbete i butikerna.

– Som butiksägare här i centrum ser jag det som mycket positivt med den här typen av vandringar. Att vi tillsammans hittar förbättringsområden och tydliggör ansvarsfördelningen för platsutvecklingen. Det är också av stort värde att kommunen deltar med en bredd av verksamheter så att vi kan fånga upp trygghetsskapande åtgärder av både fysisk och social karaktär, säger Mats Grönberg Hallin från Coop Kallhäll.

På trygghetsvandringarna deltog lokala företagare, Järfälla kommuns olika verksamheter, kommunpolis Ida Dehnisch, Stiftelsen Tryggare Sverige och fastighetsägare i de båda centrumen.

– Dessa trygghetsvandringar är en av flera aktiviteter inom Företagens trygghetsforum. Ansvaret för förbättringsförslagen kommer nu fördelas och följas upp med nya vandringar under nästa år. I Början på februari 2024 blir det även trygghetsvandringar för företagare i Barkarby, Veddesta och Jakobsberg, säger Leif Nyrén, näringslivsdirektör.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp