Innehåll

Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det betyder att undersköterskor kommer behöva ett bevis från Socialstyrelsen som styrker ens behörighet. Detta är ett första steg för att öka statusen för undersköterskor och bidra till en högre kvalité inom vård och omsorg.

- Undersköterska har länge betraktats som ett yrke med lägre status. Men det är ett riktigt yrke där vi gör ett jätteviktigt jobb. Att vi nu får en skyddad yrkestitel ser jag bara som positivt, säger Christina Östman som arbetar som undersköterska på Lönnen och Lindens vård- och omsorgsboende.

Om du redan är anställd som undersköterska när de nya reglerna träder i kraft, kan du fortsätta använda titeln utan bevis fram till och med den 30 juni 2033. Detta gäller oavsett om du har utbildning i eller utanför Sverige. Du kan ansöka om skyddad yrkestitel som tidigast den 1 juli 2023.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida om hur du ansöker om bevis

Christina Östman

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp