Innehåll

Uppdatering: inget planerat avbrott i kollektivtrafiken den 22-25 september

Det blir inget planerat avbrott i tunnelbanan i samband med broarbeten vid Slussen den 22-25 september.

Håll dig uppdaterad

SL kommer att informera löpande i sina kanaler om vilken trafik som kan bedrivas och hur situationen utvecklas. Här hittar du mer information:

SL:s webbplats

Trafken.nu/stockholm

Sveriges Radio P4

Stängs av säkerhetsskäl

Orsaken till avstängningen är att bygget av gång- och cykelbron riskerar att leda till sättningar och skador på den befintliga tunnelbanebron. Det innebär att trafiksäkerheten inte kan garanteras och därför kommer tunnelbanan inte att köra längs den aktuella sträckan under tiden arbetet pågår.​

Järfälla en del av Stockholmsregionen

Järfälla kommun är tillsammans med andra samhällsaktörer en del av det regionala samarbetet Samverkan Stockholmsregionen (SSR) med syfte att tillsammans bidra till en trygg och störningsfri region. Aktörerna inom SSR arbetar tillsammans bland annat med att sprida gemensamma kommunikationsbudskap kopplade till särskilda händelser i Stockholmsområdet som riskerar att skapa stora störningar.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp