Innehåll

Välbesökta företagsträffar med polisen om brottsanmälan

Polisen och Järfälla kommun vill öka samverkan med företagare i Järfälla. I februari bjöd kommunpolis Ida Dehnisch tillsammans med förundersökningsledare in till ett kunskapshöjande seminarium med fokus på vikten av brottsanmälan och samverkan.

Kommunpolis Ida Dehnisch

Kommunpolis Ida Dehnisch föreläste för företagare om brottsanmälan och samverkan.

Under seminariet presenterade Polisen en lägesbild för kommunen samt varför det är viktigt att Järfällas företagare anmäler brott. Träffen var också en möjlighet för företagare att ställa frågor och få en insyn i vad som händer efter en brottsanmälan.

– På de här träffarna går vi igenom praktiska saker att tänka på när du anmäler brott och vad som kan underlätta en utredning, exempelvis hantering av kameraövervakning och stödbevisning. Vi berättar också om vikten av det förebyggande arbetet och hur vi tillsammans kan motverka att brott sker i Järfälla, sa Ida Dehnisch, kommunpolis.

Den 14 mars blir det även en efterföljande workshop med Polisen där målsättningen är att ta samverkan vidare.

En aktivitet i Företagens trygghetsforum


Polisens företagsträffar är en aktivitet inom satsningen Företagens trygghetsforum. Företagens trygghetsforum är ett nystartat nätverk och arbetsgrupp bestående av Järfälla kommuns näringslivsenhet, Polisen, Företagarna och representanter från företag i kommunen.

Syftet med nätverket är att samordna frågor och aktiviteter runt trygghet och brottslighet för företagare med målet att skapa ett framgångsrikt företagsklimat i kommunen. Järfälla ska vara en kommun där det ska vara enkelt, tryggt och säkert att etablera och driva företag i.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp