Innehåll

Var med och utveckla gymnasieelevernas yrkesprogram

Inför varje läsår bjuder Järfälla gymnasium in lokala företag och politiker till ett programråd för skolans yrkesprogram. Syftet är att skapa en lokal samverkan för att tillsammans kvalitetssäkra skolans utbildningar inom bygg och anläggning, el och energi samt VVS och fastighet.

– Det är avgörande att vi som skola förstår de lokala näringslivsbehoven. Genom programrådet får vi ovärderlig input om vad arbetsmarknaden efterfrågar, säger Stefan Backe, biträdande rektor för yrkesprogrammen.

Genom att företag engagerar sig i programråden skapar Järfälla en starkare koppling mellan skola och arbetsliv, vilket gynnar både elever och företag i den lokala gemenskapen.

Programrådet är en vinn-vinn-situation

Som företagare får du

  • Chans att forma och påverka utbildningen för att möta din verksamhets behov.
  • Påverka vilka kunskaper framtidens medarbetare för med sig ut i arbetslivet.
  • Möjlighet att stärka din verksamhet som en attraktiv arbetsplats för framtida talanger.

För gymnasieskolan

  • Förbättrar samarbetsmöjligheterna för fler APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande).
  • Säkrar vi att utbildningen håller jämna steg med arbetsmarknadens krav och även lockar blivande elever.

Vill du också bidra till lokal samverkan inom skolans programråd? Kontakta Stefan Backestefan.backe@jarfalla.se för mer information.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp