Innehåll

Information om vård- och omsorgsboenden

Här hittar du information om de praktiska saker som kan vara bra att veta för dig eller någon närstående när ni ska ansöka eller flytta in på ett boende.

Att ansöka om boende

Din handläggare hjälper dig att ansöka om plats på vård- och omsorgsboende. Om du har frågor om vård- och omsorgsboende kan du även kontakta Service­center på telefon: 08-580 285 00, tonval 1 (äldreomsorg).

Om du får en plats på ett vård- och omsorgsboende har du rätt att få flytta dit inom tre månader. Du kan inte välja vård- och omsorgsboende men vi tar hänsyn till dina önske­mål.

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Överklaga beslut

Värdighetsgarantier i äldreomsorgen

HSL-teamet

Information om boendet

Vård- och omsorgsboendets personal ansvarar för att ge dig all praktisk infor­mation om ditt boende, till exempel vilka rutiner som finns. Det sker oftast när de visar dig lägen­heten.

Precis som i en vanlig hyres­lägenhet betalar du själv för hyra och för­bruknings­artiklar. Du kan ta med egna möbler som ryms i lägenheten. Det enda undan­taget är säng och madrass, som vård- och omsorgsboendet ansvarar för att det finns till dig i lägen­heten.

Personliga hygienartiklar

Din kontaktpersonal beställer de varor som behövs som tex. soppåsar, toalettpapper, tvättlappar, tvättmedel, skurmedel och hygienartiklar, du får det sedan på faktura för betalning efter att varorna levererats till dig.

Måltider

På Järfällas vård- och omsorgsboenden tillagar personalen frukost, eftermiddagskaffe, kvällsmål och mellanmål. Lunch och middag kommer från någon av kommunens restauranger. Du bestämmer själv om du vill äta i din egen lägenhet eller tillsammans med övriga som bor på boendet.

Matsedeln är sammansatt av kommunens kostkonsulent och är därmed näringsrik och allsidig. Behöver du särskild kost eller anpassad konsistens så ordnar vi det. Till lunch och middag serveras måltidsdricka, lättöl, vatten och mjölk.

Känner du dig hungrig utöver måltiderna på dagen eller på natten så erbjuds du något att äta. I den matkostnad som du betalar ingår alla måltider. Om du vill avbeställa maten ska detta göras tre dagar i förväg för att avdrag ska göras på kostnaden.

Ungefärliga hålltider för måltiderna är:

  • Frukost kl. 07.00
  • Lunch kl. 12.00
  • Eftermiddagskaffe kl. 15.00
  • Middag kl. 17.00
  • Kaffe och kvällssmörgås kl.19.00

Fot- och hårvård

Vid behov kontaktar din kontaktman fotvårdsspecialisten för att ge dig behandling. Fakturan skickas hem till dig eller till den som har ansvar för din ekonomi.

Du kan också få hjälp med hårvård av en frisör som regelbundet kommer till Olovslunds vård- och omsorgsboende, fakturan skickas till den som har hand om din ekonomi.

Kvalitetsarbete

Personalen vid Järfällas vård- och omsorgsboenden arbetar systematiskt med kvalitetssäkring. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. I vårt ledningssystem beskrivs processer i verksamheten och vem som har ansvaret för att de ska ske.

Genomförandeplan

En genomförandeplan upprättas i samband med inflyttning. Den fungerar som en arbetsbeskrivning som säkerställer att alla medarbetare vet hur du som boende vill ha det, vilket skapar trygghet och kontinuitet. Genomförandeplanen utvärderas och revideras en gång per år, samt vid behov.

Vi dokumenterar enligt IBIC (individens behov i centrum) som innebär stöd för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, och dels stöd för både handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser behov, mål och resultat med ett gemensamt språk.

Levnadsberättelse

Levnadsberättelsen ”Det här är jag” hjälper oss att se vad du har för bakgrund för att lättare kunna anpassa omvårdnaden till hur du vill ha den.

Kostråd

Verksamheten har ett kostråd, där boenderepresentanter och verksamhetens kostombud samlas för att gå igenom synpunkter och förslag kring verksamhetens kost och måltidssituation.

Synpunkter och klagomål

Vi vill gärna ha dina synpunkter och eventuella klagomål på hur vi sköter verksamheten på ditt vård- och omsorgsboende. Vi arbetar hela tiden på att förbättra den och då är dina synpunkter viktiga och välkomna!

Tveka därför inte att framföra dina synpunkter muntligt - både positiva och negativa

Det går även bra att maila förslag, synpunkter eller klagomål till Verksamhetschefen eller till kommunen på kontakt@jarfalla.se eller aldrenamnden@jarfalla.se.
Brev till kommunen skickar du på adress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla.

Att göra innan du flyttar

Alla som bor på vård- och omsorgsboende måste teckna en egen hem­försäkring. Inför flytten är det även bra att ta följande kontakter:

Pensionsmyndigheten

Kontakt till Pensions­myndigheten för ansökan om bostads­tillägg.

Telefon: 0771-776 776

Pensions­myndighetens webbplats

Skatteverket

Kontakt till Skatteverket för ändring av folk­bok­förings­adress

Telefon: 0771-567 567

Skatteverkets webbplats

Du kan även ändra adress hos Svensk Adressändring,

Telefon: 020‑97 98 99.

Svensk Adressändrings webbplats

Ansök om tillfälligt nedsatt hyresavgift

Om du i samband med flytten får tillfälligt dubbla hyror, kan du ansöka om tillfälligt ned­satt hyresavgift. Avgiften sänks i högst tre månader. Du kan ansöka om tillfälligt nedsatt avgift genom att ladda ned blanketten som heter "Bistånd enligt sol (över 65 år)".

Skicka blanketten till

Äldreenheten/Järfälla kommun
177 80 Järfälla

Om Du har frågor om avgifter, kontakta Servicecenter här

Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen

Bostads­anpassning

Om huset du bor i saknar hiss eller andra viktiga funktioner kan du ansöka om bostads­anpassnings­bidrag för att anpassa ditt hem, så att du kan bo kvar.

Läs mer om bostads­anpassning

Senior­boende

Seniorboende är en typ av bostad som har äldre per­soner som målgrupp oftast ska man vara 55 år eller äldre. Kommunen har inga egna senior­boenden men det finns privata alternativ i Järfälla, både bostads­rätter och hyres­rätter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp