Innehåll

Samarbete efter separation

Med det digitala verktyget Samarbete efter Separation (SES) kan du som invånare i Järfälla nu få kostnadsfri hjälp till de förändringar och utmaningar som en separation innebär. Hantera egna utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta dina barn och undvik typiska fallgropar i föräldrasamarbetet.

SES är till dig som önskar

  • Att förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner
  • Få hjälp utan väntetid eller krav om fysiskt möte
  • Kunskap och verktyg som bygger på forskning
  • Frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta

Se SES introduktionsfilm på två minuter

Så fungerar tjänsten SES

SES är ett stöd för föräldrar för att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa och separation.

SES är uppdelad i 18 olika delar/moduler. Grundmodulen på drygt 30 minuter kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation. Det finns till exempel verktyg för självreflektion, verktyg där du får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och verktyg att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation. Och kunskap om hur du som förälder berättar för dina barn om valen du gör.

Du kan använda SES helt anonymt närhelst på dygnet du önskar och du kan logga in hur många gånger du vill. Du får tillgång till SES direkt, utan väntetid.

Det digitala utbildningsmaterialet består av 18 digitala moduler finns på svenska, engelska och arabiska.

Om du vill få tillgång till SES så behöver du vara folkbokförd i Järfälla kommun.

Inga personuppgifter sparas.

Var ska jag börja?

Börja med att skapa ett konto på SES hemsida och logga in för att komma igång.

När du har upprättat dig som användare får du tillgång till modulerna med teman; dig själv, barnen och samarbete. Modulen ’SES – för barnens skull’ kan vara en bra startpunkt för dig som önskar att få en överblick av materialet.

SES MINI för barn 3–5 år, med stöd av en vuxen

Många vuxna upplever att det kan vara svårt att prata med barnen om föräldrarnas separation. Genom att använda SES MINI kan ni skapa en trygg stund och inleda ett samtal om barnets upplevelser och känslor.

SES MINI beskriver separationen ur ett barnperspektiv och är ett stöd till dig och ditt barn i åldern 3–5 år. SES MINI kan användas av föräldrar men också av andra vuxna som pratar med barn vars föräldrar inte bor tillsammans.

Introfilm för SES MINI

SES NXT för barn och unga 6–17 år

I Sverige upplever vart fjärde barn under 18 år att deras föräldrar separerar. Föräldrarnas separation kan vara en tid av många förändringar, olika tankar och känslor.

SES NXT är ett digitalt stöd för dig mellan 6–17 år. Materialet beskriver separationen utifrån barn och ungas perspektiv. Du kan använda det själv eller ta hjälp av en vuxen.

På plattformen får du verktyg och kunskap för att förstå dina känslor och se hur det är för andra i samma situation.

Materialet är indelat i de tre olika åldersgrupperna; 6–8 år, 9–12 år och 13–17 år.

Vill du få stöd i hur du kan göra när svåra tankar och känslor uppstår? Vill du även få konkreta verktyg på hur man kan säga ifrån när vuxna är arga på varandra? Logga då in på SES NXT och få tillgång till det digitala stödverktyget.

Introfilm för SES NXT - på 2 min

Kontakt och support

Om du vill ha hjälp med verktyget eller anonym inloggning, kontakta servicecenter:

Telefon 08-580 285 00

E-post kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp