Innehåll

Så jobbar Järfälla mot heders­relaterat våld

För att lyckas med våldsprevention måste vi förstå hur olika problemområden påverkar varandra. Hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) är ett viktigt område, där Järfällas medarbetare utbildas genom Järfällamodellen.

Vad är Järfällamodellen?

Verksamheter i Järfälla som vill utveckla sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) erbjuds att gå Järfällamodellen, ett program i fyra delar som genomförs utifrån verksamhetens behov:

1. Web-kurs Heder från Länsstyrelsen (obligatorisk)

 • Syfte: Få gruppen att reflektera och diskutera kring ämnet heder. Identifiera kunskapsnivån i gruppen.
 • Upplägg: Genomförs helst i grupp för att främja diskussion. Leds av medarbetare i verksamheten.

Länk till webbkurs Heder

2. Riktad utbildning kring olika teman inom HRVF

 • Syfte: Öka verksamhetens kompetens kring vissa områden, till exempel ideologi och begrepp.
 • Upplägg: Leds av hederssamordnaren. Föreläsning och interaktiva övningar.

3. Utveckla rutiner för verksamheten

 • Syfte: Ta fram rutiner för tidig upptäckt och hur medarbetare ska agera då de möter HRVF i arbetet.
 • Upplägg: Leds av Hederssamordnaren. Rutiner implementeras i ordinarie arbete och verksamhetsplan.

4. Uppföljning (efter 6 månader och 12 månader)

 • Syfte: Säkerställa att processen fungerar bra och vid behov erbjuda ytterligare stöd/handledning, att följa upp på vilket sätt insatsen haft effekt, för att dra lärdom av det till andra verksamheter.
 • Upplägg: Samordnaren kontakter verksamheten vid angivna tidpunkter och följer upp muntligt.


Genom att förstå hur problemområden påverkar varandra kan vi möta olika målgruppers behov med olika förebyggande insatser på många nivåer.

Förstora bilden

En del i Järfällas arbete mot våld

I vårt arbete med våldsprevention ser vi tydligt att olika problemområden påverkar varandra:

 • ANDTS
 • Föräldrastöd
 • Jämställdhet
 • Psykisk hälsa
 • Trygghet
 • Brottsförebyggande
 • Våld i nära relationer (VINR)
 • Hedersvåld
 • Våldsbejakande extremism

Om preventiva insatser ska ha effekt mot våld måste vi förstå vad som ökar riskerna för våld. Därför satsar vi på att öka våra medarbetares kunskaper om heder genom Järfällamodellen.

Så utvecklades Järfällamodellen

I Järfälla kommun baserar vi arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens program "77 punkter för trygghet och säkerhet". Programmet är styrande i hela kommunens planering, budgetering, uppföljning och arbete med trygghet och säkerhet. En del i det arbetet handlar om att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Järfälla har anställt en samordnare som driver arbetet i kommunen.

I en kartläggning 2019 framgick att anställda vill arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck men efterfrågar kunskap och praktiska lätthanterliga rutiner, på ett sätt som fungerar med det dagliga arbetet.

Tillsammans med Sollentuna kommun och FoU Nordväst sammanställdes vilka kunskaper och erfarenheter som finns om hedersrelaterat våld och förtryck inom socialtjänsten i respektive kommun. Det ger oss en överblick kring vilka insatser som fungerar bra, som vi ska göra mer av, och vilka vi behöver utveckla.

Utifrån detta utvecklades ett arbetssätt som vi idag kallar Järfällamodellen.

Kontaktpersoner

Mikael Skaghammar, chef preventionsenheten i Järfälla kommun

Emma Burnette Eriksson, samordnare HRVF i Järfälla kommun

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp