Innehåll

Förebyggande arbete och hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om att tvingas gifta sig med någon man själv inte valt, att bli misshandlad för att man har umgåtts med fel personer eller att behöva bevaka och kontrollera ett syskon. Det är ett komplext och allvarligt samhällsproblem som begränsar individers frihet och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Barn i Järfälla ska växa upp i ett samhälle fritt från våld

Detta gäller alla barn och unga oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet. Hedersrelaterat våld är ett viktigt område i vårt våldsförebyggande arbete. Vi vet att hedersrelaterat våld hänger ihop med och förstärks av andra typer av utsatthet och att vi behöver göra satsningar för barns lika rättigheter, motverka rasism och förändra genusnormer för att förebygga våldet. Vi jobbar också strategiskt med kunskapsutveckling för att den som är utsatt ska kunna känna sig trygg att vända sig till exempelvis sin skolkurator eller arbetsgivare och få rätt hjälp.

Järfällamodellen för verksamhetsutveckling mot hedersrelaterat våld och förtryck

För att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck behövs ett långsiktigt våldspreventivt arbete där kommunens olika verksamheter har god kunskap om problematiken och verktyg att kunna agera utifrån sina respektive uppdrag.

Järfällamodellen skapades för att förskolelärare, fältarbetare och utredande socialsekreterare behöver göra olika saker för att förebygga hedersrelaterat våld. Vi möter målgruppen på olika sätt och verkar på olika preventionsnivåer.

Genom Järfällamodellen får deltagande varje verksamhet rutiner och arbetssätt på plats, men också en gemensam kunskapsbas. Målet är att alla verksamheter i Järfälla bidrar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Såhär går Järfällamodellen till

Steg 1
Alla deltagare går Webkurs heder för att få en gemensam kunskapsbas.

Steg 2
Arbetslaget får en riktad och fördjupande utbildning som är anpassad efter verksamhetens behov.

Steg 3
Stöd i att ta fram rutiner och arbetssätt för det förebyggande arbetet och/eller för upptäckt och att implementera dessa i ordinarie arbete.

Steg 4
Uppföljning för att säkerställa att utbildning och rutiner/arbetssätt uppfyllt sina syften och utforska behov av ytterligare insatser.

SKR-föreläsning om Järfällamodellen

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp eller om du känner dig orolig, för dig eller någon i din närhet

Socialtjänsten i Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp