Innehåll

Förebyggande arbete och våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som begränsar individers frihet och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Våld i nära relationer kan ske mellan makar, sambor, särbor, före detta partner, vårdnadshavare och barn och mellan släktingar. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är den vanligaste formen inom våld i nära relationer, men våld kan förekomma i alla typer av relationer. Ofta sker våldet i ett mönster av handlingar och kan vara allt ifrån kränkande ord till mord.

I Järfälla arbetar vi mot att personer oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet har rätt till ett liv fritt från våld. Vi vet att våldet som sker i hemmet hänger ihop med, och förstärks av andra typer av utsatthet och att vi behöver göra satsningar för barns lika rättigheter, motverka rasism och förändra genusnormer för att förebygga våldet. I Järfälla pågår även ett systematiskt arbete med kunskapsutveckling för att den som är utsatt ska kunna känna sig trygg att vända sig till exempelvis sin skolkurator eller arbetsgivare och få rätt hjälp.

Inte ensam - samverkan för trygghet och omtanke

Sedan 2022 finns ett samarbete mellan Järfälla kommun, Järfällahus AB, polisen och Järfälla kvinnojour som kallas Inte ensam, där fokus är att öka tryggheten och förebygga våld i nära relationer i hemmiljöer.

Tillsammans sprider vi information om våld i nära relation för boende i Järfälla hus. Budskapet är att du inte behöver vara ensam om du har funderingar eller känner oro för din granne.

Järfälla kommun erbjuder även andra bostadsbolag i kommunen att gå med i Inte ensam, och kan bistå med affischer och utbildningspaket. Kontakta kommunen för mer information. 

En månad fri från våld

En månad fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsmånad i november där Järfälla uppmärksammar och sprider kunskap om mäns våld mot kvinnor, att våldet går att förebygga och förhindra. Bland annat arrangeras aktiviteter för skolungdomar, till civilsamhället samt olika kompetenshöjande digitala föreläsningar riktade till anställda i kommunen. De digitala föreläsningarna sker i samarbete med sex andra kommuner i nordvästra Stockholmsregionen. 

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp eller om du känner dig orolig, för dig eller någon i din närhet

Socialtjänsten i Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp