Innehåll

Våldsförebyggande arbete och föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Målet är att hjälpa föräldrar att känna sig mer säkra och starka i sin föräldraroll och att skapa en trygg familjemiljö.

Ett samhälle fritt från våld

Föräldraskapsstöd är ett viktigt område i vårt våldsförebyggande arbete. Vi vet exempelvis att ett jämställt föräldraskap har ett hälsofrämjande barnperspektiv som kan förebygga våld. Föräldraskapsstöd kan bidra till att förändra genusnormer, ge kunskap om barn och ungas rättigheter och stärka föräldrars relation till varandra och deras nätverk. Vi jobbar strategiskt med att tillgängliggöra föräldraskapsstödet i Järfälla för att alla föräldrar som vill ska ha möjlighet att ta del av det stöd som vi erbjuder.

Läs mer om vad kommunen har att erbjuda för stöd till föräldrar.

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp eller om du känner dig orolig, för dig eller någon i din närhet

Socialtjänsten i Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp