Gå direkt till sidans innehåll

Avgifter för insatser vid funktions­­nedsättning

Här hittar du avgifter för insatser till dig som får hjälp enligt enligt SoL eller LSS.

Avgifter enligt SoL 2020

Du som får hjälp enligt social­tjänst­lagen (SoL) får betala en omvårdnads­­avgift. Din avgift beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhåll­anden. 

Avgiften för hemtjänst får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av basbeloppet. För 2020 är högsta avgiften 2125 kronor per månad.

Avgifterna finns även som broschyrPDF

Hemtjänst

97 kr per timme (omvårdnadsavgift*)

Ledsagarservice

97 kr per timme (omvårdnadsavgift*)

Avlösarservice

97 kr per timme (omvårdnadsavgift*) De första 20 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda

60 kr per st. Distributionsavgift tillkommer.

Dagverksamhet

194 kr (omvårdnadsavgift*)
Matkostnader tillkommer.

Sysselsättning (Dagverksamhet socialpsykiatri)

Matkostnad tillkommer. Debiteringen sköts av verksamheten.

Korttidsboende SoL

Vuxna: 64 kr per dygn (omvårdnadsavgift*).

Vuxna Korttidsboende högst 105 kr per dygn för mat

Korttidstillsyn

21 kr per skoldag för mellanmål. 45 kr per lovdag för mat.

Särskilt boende

291 kr per dygn (omvårdnadsavgift*) 
Utöver det betalar du för:

  • hyra
  • matkostnad, högst 105 kr per dygn
  • personliga förbrukningsartiklar.

Trygghetslarm

170 kr per månad (omvårdnadsavgift*)

Digital nattillsyn

170 kr per månad (omvårdnadsavgift*)

Hyra särskilt boende

Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyresavgift på 1341 kr till kommunen. Avgiften är inkomstprövad.

Bårtransport

750 kr.

* Omfattas av maxtaxan, taket för hur stor avgift som kommunen får ta ut.

Tids­beräkning för hem­tjänsten

Varför står det 1.83 timmar på min faktura, när hem­tjänsten var hos mig  1 timme och 50 minuter?

Det beror på att hem­tjänsten delar in en kalender­timme i 100-delar. Ett hel timme mot­svarar alltså 100 tids­enheter.

Exempel: När hemtjänsten har varit hos dig i 1 timme och 30 minuter så kommer det att stå 1.50 tim. på fakturan.

Avgifter för insatser enligt LSS 2020

Att få stöd enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktions­hindrade (LSS) är i de flesta fall kostnads­fritt för dig, men det finns undantag:

  • Om du bor i bostad med särskild service betalar du hyra och mat själv. Om ni äter gemensamt på boendet tas det ut en avgift för det.
  • Om du har korttids­vistelse och/eller kort­tids­tillsyn betalar du kostnaden för mat själv.
  • Om ett barn får om­vårdnad i annat hem än det egna tar kommunen ut en omvårdnads­avgift.
  • Är du ute på aktivitet med din personliga assistent, kontakt­person, led­sagare eller avlösare betalar du för dina egna kostnader.

Avgift för barn- och ungdomsboende/familjehem

50 kr per dygn.

Korttidsvistelse/kollo

71 kr per dygn för mat.

Korttidstillsyn

21 kr per skoldag för mellanmål.
45 kr per lovdag för mat.

Daglig verksamhet

Du betalar för maten. Det sköts av verksamheten.

Betala hemtjänst­avgiften via autogiro

Skriv ut och skicka in blanketten begäran om autogiroPDF till kommunen. Adressen står längst ned på blanketten.

Du kan även få blanketten skickad hem till dig. Kontakta servicecenter.

Senast uppdaterad: 2020-01-10

Upp