Innehåll

Avlösar­service

Avlösning är till för dig som vårdas i hemmet av en nära anhörig. Tjänsten ger din närstående möjlig­het till vila, av­koppling, uträtta sysslor eller egna aktiviteter i eller utanför hemmet.

Avlösning innebär att en person tillfälligt tar över om­sorgen om dig och kan ges regelbundet eller tillfälligt.

Många vuxna med varaktig funktions­nedsättning bor hos sina föräldrar och vårdas av dem eller av andra anhöriga. Dessa gör ofta stora och tunga vård­insatser och behöver avlösning från uppgiften. Avlösning kan ges under dagtid, kvällar och nätter samt helger.

Välja avlösning

I Järfälla kan du själv välja vem som ska utföra hjälpen.

Här kan du se vilka företag du kan välja mellan

Så ansöker du

Du måste själv ansöka om avlösning. Personer under 15 år eller personer som saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan ta hjälp av vårdnads­havare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Skicka sedan din ansökan till kommunen.

Ansökningsblanketter

Läs om hur du överklagar ett beslut

Aktuella avgifter för avlösning

Kontakt eller personligt möte

Du kan också kontakta din hand­läggare på äldre­enheten eller enheten funktions­nedsättning. Har du ingen hand­läggare kan du ringa kommunens service­center, telefon 08-580 285 00, tonval 1 (äldreomsorg och funktions­nedsättning) så får du hjälp.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp