Innehåll

Hemtjänst och stöd i hemmet

Du som har en funk­tions­nedsättning och behöver hjälp för att klara din vardag kan ansöka om stöd och service till dig och dina anhöriga.

Vilket stöd finns vid funktionsnedsättning?

Det är alltid ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få. När hand­läggaren har fått din ansökan utreder hen ditt behov och fattar beslut om du kan få hjälp. Du har rätt att få se vilka uppgifter vi grundar beslutet på.

Dina rättigheter bestäms bland annat av social­tjänst­lagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Vårt uppdrag är att stötta dig till ett själv­ständigt liv på en skälig levnads­nivå.

Läs mer om de lagar som styr

Du väljer själv utförare

Om du beviljas insatser bestämmer du själv vilken utförare som ska hjälpa dig. Du väljer bland god­kända företag, privata eller kommunens egen regi. Hand­läggaren ger dig information om vilka alternativ som finns men ska inte välja åt dig.

Så ansöker du om stöd och service

Om du har frågor om att ansöka är du väl­kommen att kontakta kommunens service­center. Tillsammans går vi i genom vilka insatser och stöd som finns och hur du ansöker. Du kan också få hjälp att fylla i ansökan via dator i servicecenters besökslokal på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.

Telefon: 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Ansök via e-tjänst eller blankett

Du kan ansöka via kommunens e-tjänst eller blankett, som finns att hämta i e-tjänsten. Kontakta servicecenter om du istället behöver få blankett hemskickad.

E-tjänst bistånd och hjälp - ansökan

Blanketter finns att hämta i e-tjänsten

Du kan ansöka om:

Insatser enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 • Ledsagarservice, korttidstillsyn, daglig verksamhet, personlig assistans eller boende.
 • Ansök via e-tjänst eller blankettetten "ansökan om insatser enligt LSS".

Enklare serviceinsatser

 • Till exempel städning, fönsterputs, trygghetslarm, inköp, ärenden, tvätt och renbäddning
 • Mer omfattande insatser som matlagning och personlig omvårdnad som dusch ingår inte.

Omfattande serviceinsatser och boende

 • Om du har omfattande behov av till exempel matlagning, promenader och personlig hygien.
 • Om du behöver boendestöd, dagverksamhet eller kontaktperson.
 • Om du vill flytta till ett särskilt boende där du kan stöd i vardagen av personal.
 • Ansök via e-tjänst eller blankett "Bistånd enligt Socialtjänstlagen för personer under/över 65 år".
 • Du skriver själv i ansökan vad du behöver hjälp med.

Flytt till Järfälla vid stora omvårdnadsbehov

 • Om du har stora omvårdnadsbehov och vill flytta till Järfälla men behöver stöd från Järfälla kommun för att kunna flytta.
 • Ansök via e-tjänst eller blanketten "Bistånd enligt Socialtjänstlagen för bosatta utanför Järfälla".

När du har ansökt om stöd

När vi har fått din ansökan kommer en hand­läggare från kommunen att kontakta dig och boka in tid för hembesök. Vi träffas för att prata om ditt behov och dina möjlig­heter att få stöd och service. Därefter får du ett skriftligt beslut.

När får jag beslut?

Din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt från det att den har kommit in tills att du får ett beslut. Hand­läggnings­tiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader. Du får ett skriftligt meddelande om beslutet.

Bifall betyder att du bedöms ha rätt till insatser. Hand­läggaren skriver i sitt beslut vilken insats du har rätt till och omfattningen - hur mycket hjälp du kan få.

Avslag betyder att du inte bedöms ha rätt till den hjälp du har ansökt om.

Du kan också få avslag på en del av din ansökan, det vill säga att du inte kan få all den hjälp du ansökt om. Du har rätt att ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslut som gäller dig.

Omprövning av beslut

Om ditt behov av stöd för­ändras kan handläggaren om­pröva beslutet. Det kan inne­bära att du får en annan typ av hjälp eller att du får mer eller mindre hjälp än tidigare.

Även om ingenting har förändrats omprövas be­slutet vanligtvis en gång per år.

Vad kostar det?

Hjälp enligt socialtjänstlagen är avgiftsbelagd enligt fast­ställd taxa. Det finns möjlig­heter att ansöka om nedsatt avgift. Det finns möjlig­het att ansöka om nedsatt avgift.

Läs mer om avgifter för insatser vid funktionsnedsättning

Lämna uppgift om inkomst

Avgiften du betalar baseras på aktuella uppgifter om din inkomst, din hyra, bostadstillägg med mera.

 • För att lämna inkomstuppgifter använder du e-tjänsten omvårdnadsavigift - lämna uppgifter
 • eller blanketten som finns i e-tjänsten.
 • Bilagan fyller du i om du äger din bostad, till exempel bostadsrätt eller villa.
 • Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta servicecenter: 08-580 285 00 tonval 1.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp