Innehåll

Lämna kriminalitet

Det kan vara svårt att ta sig ur kriminalitet utan hjälp. I Järfälla kommun kan du som vill lämna en kriminell gruppering och börja om i livet få stöd.

Vi hjälper dig göra en livsstilsförändring för att lämna kriminaliteten. Vi tittar på flera saker så som sysselsättning, studier, hälsa, drogfritt liv och socialt nätverk för att hjälpa dig.

Du är välkommen att kontakta vuxenenheten eller avhopparteamet.

Avhopparteamet

Kontakt

Du kommer i kontakt med Vuxenenheten via Servicecenter 08-580 285 00, tonval 2 för socialtjänsten.

Till avhoppartemat kan du maila till avhopparteamet@jarfalla.se

Sekretess och samverkan med andra myndigheter

För att kunna ge dig så bra hjälp och stöd som möjligt samarbetar vi bland annat med polisen, Arbetsförmedlingen, psykiatrin samt missbruks- och beroendevården. Vi ansvarar för samarbetet och kontaktar de som behöver vara med. För att samarbetet ska fungera bra och du ska få det bästa samordnade stödet kan du behöva samtycka till kontakt med andra myndigheter.

Social­tjänsten i Kvarn­huset

Om du behöver lämna dokument eller ska träffa din socialsekreterare, välkommen till social­förvalt­ningen i Kvarnhuset. Anmäl dig i receptionen. Den finns en trappa upp i huset.

Adress: Vibblabyvägen 3 i Jakobsberg.

På kvällar och helger

Ring socialjouren på telefon 010 - 444 05 00.

Om du befinner dig i en nödsituation, ring alltid 112.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp