Innehåll

Missbruk och beroende

Järfälla kommun erbjuder stöd och behandling kring missbruk, beroende och spel om pengar. Du kan också få stöd om du har sex mot ersättning eller om någon tvingar dig till sex. Även du som är anhörig eller orolig kan får stöd.

Stöd kring alkohol, droger och spel om pengar

I Järfälla finns stöd och behandling kring missbruk och beroende. Du kan få stödsamtal och rådgivning hos behandlare eller hjälp att ansöka om mer stöd, om du behöver det. Är du 13-20 år får du och dina anhöriga hjälp hos Ungdomsteamet. Vuxenbehandlarteamet tar emot dig som är äldre än 20 år.

Vuxenbehandlarteamet

Ungdomsteamet MiniMaria

Stöd på webben

Vårdguiden 1177 om hjälp vid beroende

IQ - om dina och andras alkoholvanor

Tonårsparlören - unga och alkohol

Digitala spel och spel om pengar bland unga

Sex mot ersättning

Mikamottagningen och Mika hälsa

Om du har sex mot ersättning och/eller skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål kan du få hjälp hos Mikamottagningen med samtalskontakt eller medicinsk rådgivning.

Järfälla kommun har avtal med Mikamottagningen och Mika hälsa. Kontakten är kostnadsfri, har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Även du som är partner, vän eller orolig närstående kan få stöd.

Mikamottagningen

Mika hälsa - medicinsk rådgivning

KAST-mottagningen

Om du köper sexuella tjänster kan få hjälp och rådgivning för att sluta. Du kan vara anonym och besöken är kostnadsfria. KAST-mottagningen har tystnadsplikt.

KAST - köp av sexuella tjänster

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp