Innehåll

Stöd vid missbruk och beroende

Är du över 20 år och bor i Järfälla kan du vända dig till Vuxenenheten för stöd och hjälp.

Du som har problem med missbruk eller är beroende av alkohol, droger eller spel kan få stöd och hjälp av kommunen.

Är du under 20 år kan du vända dig till Mini-Maria och socialtjänsten.

Mini-Maria

Stöd till barn och unga

Öppet stöd - ingen ansökan behövs

Vuxenbehandlarteamet finns för dig som behöver vägledning och rådgivning, eller för dig som har en anhörig med missbruks- eller beroendeproblematik.

Vägledning och rådgivning

Du kan få fem samtal med information kring de behandlingsalternativ som finns. Det här stödet vänder sig till dig som har behov av en kortare rådgivning samt information och konsultation om din egen alkohol- eller droganvändning.

Anhörigstöd

För dig som har en närstående, familj eller vän, som har ett problematiskt bruk av alkohol, droger eller spel om pengar.

Här kan du kontakta vuxenbehandlarteamet.

Stöd och hjälp du kan få som kräver ansökan

  • Behandling inom öppenvården
  • Behandlingshem
  • Stöd- och motivationsboende

Om du vill veta mer om vilken typ av stöd vi har är du välkommen att kontakta oss via Servicecenter (länk längre ner)

Så ansöker du

Välkommen att kontakta oss om du vill ansöka om hjälp. När du ansöker kommer någon av våra socialsekreterare att ta emot din ansökan. Du blir kontaktad och tillsammans diskuterar ni vilken hjälp som du behöver.

Utredning och beslut

När du har ansökt gör en socialsekreterare först en utredning. I utredningen ingår ofta samtal i intervjuform utifrån en standardiserad modell (ASI) för att kartlägga vad du har för behov.

När socialsekreteraren tillsammans med dig kommit fram till vad du har för behov av stöd och behandling får du ett beslut, och socialsekreteraren tar tillsammans med dig fram en plan för din vård- och behandling.

Du kommer att få ett skriftligt beslut som visar på om du blir beviljas det du ansökt om eller om du får avslag. Om du får avslag kan du överklaga det beslutet, hur du då går tillväga får du veta i samband med att du får beslutet.

Avgifter

Råd, stöd och behandlingar är kostandsfritt.

Om du får en plats på ett behandlingshem eller på ett stödboende betalar du en avgift. Hur stor avgiften är beror på hur stor inkomst du har.

Kontakt

Du kommer i kontakt med oss via Servicecenter på telefonnummer 08-580 285 00, tonval 2 för socialtjänsten.

Socialtjänsten i Kvarnhuset

Om du behöver lämna dokument eller ska träffa din socialsekreterare, välkommen till social­förvalt­ningen i Kvarnhuset. Anmäl dig i receptionen. Den finns en trappa upp i huset.

Adress: Vibblabyvägen 3 i Jakobsberg.

På kvällar och helger

Ring socialjouren på telefon 010 - 444 05 00.

Om du befinner dig i en nödsituation, ring alltid 112.

Andra som erbjuder stöd

Beroendecentrum Stockholms Region

Järfälla - Upplands-Bro beroendemottagning, Jakobsberg

Telefon: 08-123 458 70

Besöksadress: Järfällavägen 102, Plan 4, Järfälla

Sex mot ersättning

Mikamottagningen och Mika hälsa

Om du har sex mot ersättning och/eller skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål kan du få hjälp hos Mikamottagningen med samtalskontakt eller medicinsk rådgivning.

Järfälla kommun har avtal med Mikamottagningen och Mika hälsa. Kontakten är kostnadsfri, har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Även du som är partner, vän eller orolig närstående kan få stöd.

Mikamottagningen

Mika hälsa - medicinsk rådgivning

KAST-mottagningen

Om du köper sexuella tjänster kan få hjälp och rådgivning för att sluta. Du kan vara anonym och besöken är kostnadsfria. KAST-mottagningen har tystnadsplikt.

KAST - köp av sexuella tjänster

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp