Innehåll

Bo­upp­teckning

När någon avlidit ska de som ingår i döds­boet göra en boupp­teckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig samman­ställning av den avlidnes och den efter­levandes till­gångar och skulder.

Normalt ska en boupp­teckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till skatte­verket för registrering.

Hjälp med att göra en bo­uppteckning

Om man anlitar professionell hjälp med bo­uppteckningen, till exempel en begravnings­byrå eller juridisk byrå, får man all hjälp där.

Göra en boupp­teckning själv

Gör man boupp­teckningen själv behöver man läsa skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. Via länken nedan, Skatteverkets information och blankett för bouppteckning, kommer du till Skatteverkets webbplats med broschyren och blanketten för bo­uppteckning.

Skatteverkets information och blankett för bo­uppteckning

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begrav­nings­kostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bo­upp­teckningen eventuellt ersättas av en så kallad döds­boanmälan.

Läs mer om dödsbo­anmälan här

Kontakta döds­bo­utredaren

Kontakta kommunens dödsboutredare via servicecenter, telefon 08-580 285 00 (tonval 1).

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp