Innehåll

Bra att veta inför begrav­ningen

Anhörigas ansvar

En begravningsbyrå kan mot ersättning arrangera begrav­ningen, men om du själv vill göra det bör du tänka på följande:

  • Kontakta församlingen och boka präst och kyrko­musiker
  • Vid borgerlig begrav­ning måste du kontakta en begravningsbyrå för råd
  • Lämna anmälan till skatte­myndigheten för att nödvändiga intyg ska kunna utfärdas (t.ex. kremerings- och grav­sättnings­intyg)
  • Skaffa en kista och arrangera för den avlidnes svepning och placering i kistan. Om den döde ska kremeras - skaffa en urna
  • Transport av den avlidne till kyrka/kapell eller direkt till kremering
  • Kistbärare kan erhållas genom församlingen

  Vad får anhöriga göra själva

  • Svepa eller kläda den avlidne
  • Dekorera kistan, placera ut blommor och kransar
  • Beställa eventuellt bår­täcke hos församlingen
  • Transportera och bära kistan
  • Hjälpa till i kyrka och kapell
  • Ta med "egen" jord till begravnings­ceremonin

  Detta får anhörig också göra

  - men kontakta först församlingen eller kyrko­gårds­­förvaltningen

  • Tillverka eller välja kista eller urna efter god­kännande av för­valtnings­chefen
  • Välja musik och musiker/sångare för den musikaliska inram­ningen under akten
  • Anhöriga får också själva framträda i kyrkan
  • Gravsätta, själv sänka kista eller urna
  • Vill man strö askan i hav eller natur krävs tillstånd av länsstyrelsen

  Detta får anhöriga inte göra

  • Öppna grav på allmän begravnings­plats
  • Anhöriga får inte grav­sätta i familjegrav utan tillstånd från grav­rätts­innehavaren
  • Kremera eller själv gräva ner aska efter begrav­ningen

  Församlingens ansvar

  Alla som är folkbokförda i Sverige har redan via begravnings­avgiften betalat för nedanstående:

  • Lokal för  förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för begravnings­ceremoni
  • Bårtäcke
  • Transport till krema­torium eller begravnings­plats
  • Kremering och förvaring av urna i max 1 år
  • Gravplats
  • Gravöppning, åter­fyllande och iordning­ställande av öppnad grav
  • Efter begravning: bland annat samtal i sorge­grupp/leva vidare-grupp

  Om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan

  Om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan men de anhöriga ändå vill ha en begravningsgudstjänst i en kyrka i enlighet med Svenska kyrkans ordning, så beslutar kyrkoherden i den församling där begravningen ska ske om detta. Kostnaden för begravningsgudstjänsten ska då betalas av dödsboet.

  Kontakt­information

  Begravningsombud för dig som inte är medlem i Svenska kyrkan:
  Uppdraget som begravningsombud är för närvarande vakant. Det är Länsstyrelsen som på förslag från kommunen förordnar begravningsombud.

  Kontakt till Svenska kyrkan, Järfälla församling

  Telefon: 08-580 218 00

  Besöksadress

  Vasavägen 25/Sturevägen 3 i Jakobsberg

  Senast uppdaterad:

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp