Innehåll

Moders­måls­under­visning på gym­nasie­t

Du som har goda kunskaper i ditt modersmål (annat än svenska) kan få moders­måls­undervisning i gymnasie­skolan och inom anpassad gymnasieskola.

Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska.

Du kan studera modersmål om

  • Eleven har kunskaper i språket motsvarande betyg E i årskurs 9 på grundskolan.
  • Minst 5 elever önskar undervisning i språket.
  • Lärare finns att tillgå i språket.

Gymnasiets modersmålskurser

  • Modersmål 1, 100 poäng
  • Modersmål 2, 100 poäng
  • Aktiv tvåspråkighet, 100 poäng

Om du vill studera moder­smål vänder du dig till expeditionen på din gymnasieskola.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp