Innehåll

Vuxenutbildning på grundläggande nivå

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är utbildning för vuxna som motsvarar grundskolans årskurs 7 till 9.

Syftet med vuxenutbildning på grundläggande nivå är att ge dig de kunskaper du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Syftet är också att bidra till personlig utveckling och att göra det möjligt för dig att fortsätta dina studier.

Kurser som erbjuds på grundläggande nivå. Kurserna består av delkurser och varje del betygsätts:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Målgrupp

Vuxenutbildningens målgrupp är vuxna medborgare. Du är välkommen till oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du är under 20 år och har avslutat din gymnasiala utbildning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp