Innehåll

Studiestartsstöd

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Det finns många kriterier för vem som får studiestartsstöd. I vår e-tjänst får du besvara frågor för att ta reda på om du kan ansöka.

Kriterier för studiestartstöd:

  • Folkbokförd i Järfälla kommun
  • 25-60 år
  • Aktuell ansökan till vuxenutbildningen/folkhögskola
  • Inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
  • Ej haft studiemedel från CSN de senaste 3 åren
  • Kort tidigare utbildning

Om du uppfyller kriterierna kommer du att kallas till ett möte på plats med en studie- och yrkesvägledare för att gå vidare med din ansökan.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten.

Kontakta oss istället på telefon: 08-580 285 00

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp