Innehåll

Onko sinulla suomalainen tausta? Tervetuloa neuvonpitoon!

Tule mukaan vaikuttamaan siihen miten ruotsinsuomalaisen vähemmistön asiat ovat Järfällassa. Toukokuun 14 pidetään avoin neuvonpito ja valinnat Järfällan ruotsinsuomalaiseen neuvostoon sekä yhteistyöryhmiin. Paikka on Hyllan, Jakobsbergin kirjasto. Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma:

18.00-18.15 Stand-up , koomikko Josefin Sonck esiintyy

18.20-19.00 Avoin neuvonpito ruotsinsuomalaisille , voit olla vaikuttamassa kysymyksiin kuten kulttuuritarjonta, vanhustenhoito sekä lasten huolto.

19.00-19.25 valitaan uudet edustajat Järfällan ruotsinsuomalaiseen neuvostoon sekä operatiivisiin yhteistyöryhmiin.

19.30- 20.00 Järfällan ruotsinsuomalaisen neuvoston kokous.

Voit itse valita mihin ohjelmistossa haluat osallistua. Tarjoamme kahvit klo 17.45 eteenpäin. Paikka: Hyllan, Jakobsbergin kirjasto.

IImoittautumiset: nationellminoritet@jarfalla.se tai 070-0023812

Ehdota uusia edustajia

Järfällan kunnan ollessa suomen kielen hallintoalue, ovat ruotsinsuomalinen neuvosto sekä operatiiviset yhteistyöryhmät tukena kunnan päättäjille. Jäsenet tuovat vähemmistön ääntä kuuluville asioissa kuten koulu, kulttuuri, kieli ja vanhustenhoito. Tervetuloa antamaan ehdotuksesi viimeistään 13 toukokuuta.

Har du finskt påbrå? Välkommen på samråd!

Var med och engagera dig för hur den sverigefinska minoriteten lever i Järfälla. Den 14 maj hålls ett öppet samråd och val till Järfällas sverige­finska råd och samverkansgrupper. Plats: Hyllan på Jakobsbergs bibliotek. Varmt välkommen! 

Program:

18.00 – 18.15 Stand-up med komikern Josefin Sonck

18.20 – 19.00 Öppet samråd för sverigefinnar där du kan vara med och påverka i frågor som kulturutbud, äldreomsorg och barnomsorg.

19.00 – 19.25 Val av nya representanter till Järfällas sverigefinska råd och till de operativa samverkansgrupperna.

19.30 – 20.00 Öppet möte med Järfällas sverigefinska råd

Du väljer själv vilka programpunkter du önskar vara med på. Vi bjuder på fika från kl 17.45. Plats: Hyllan, Jakobsbergs bibliotek. Föranmäl dig gärna på nationellminoritet@jarfalla.se eller ring 070-002 38 12

Nominera nya representater

Som en del av att Järfälla ingår i ett finskt förvaltningsområde finns det sverigefinska rådet och de operativa samverkansgrupperna, som stöd för kommunens beslutsfattare. Ledamöterna för minoritetens talan i frågor som barnomsorg, skola, kultur, språk och äldreomsorg. Välkommen med din nominering senast den 13 maj.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp