Innehåll

Osallistu Järfällan ruotsinsuomalainen neuvostoon!

Järfällan ruotsinsuomalainen neuvosto on kunnan neuvoa-antava elin suomen kielen hallintoaluetta koskevissa asioissa. Neuvosto koostuu kunnan työntekijöistä, ruotsinsuomalaisten edustajista ja luottamustehtävissä toimivista poliitikoista.

Nyt etsimme lisää sitoutuneita järfällalaisia, jotka haluavat olla osa kunnan työtä ruotsinuomalaisten hyväksi ja tukea kunnan toimintaa. Neuvosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

Mitä mukanaolo Järfällan ruotsinsuomalaisessa neuvostossa merkitsee käytännössä?

 • Keskustelet aiheista kuten lastenhoito, koulutus, kulttuuri, kieli ja vanhustenhoito
 • Saat mahdollisuuden vaikuttaa sinua koskeviin asioihin
 • Työskentelet kansallisten vähemmistöjen oikeuksien parissa, eli ihmisoikeuksien parissa
 • Saat tietoja ja kokemuksia demokraattisessa prosessissa työskentelystä
 • Saat kahvia ja verkottua mielenkiintoisten ihmisten kanssa.
 • Saat korvauksen jokaisesta kokoukseen osallistumisesta

Ei vaadita erityisiä ennakkotietoja. Voit ilmoittaa joko itsesi tai jonkun muun ehdokkaaksi joko soittamalla tai lähettämällä kirjeen tai sähköpostia. Kirjoita myös lyhyt selitys sille, mistä syystä pidät itseäsi tai jotakuta muuta sopivaksi ehdokkaaksi neuvostoon.

Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen nationellminoritet@jarfalla.se tai tekstiviestillä numeroon 070-002 38 12

Engagera dig i Järfällas sverigefinska råd!

Järfälla kommun ingår i ett finskt förvaltningsområde och därför har vi ett rådgörande organ för frågor som rör våra sverigefinska järfällabor. Rådet består av utsedda minoritetsrepresentanter, förtroendevalda politiker och tjänstepersoner.

Nu letar vi efter fler engagerade järfällabor som vill vara en del av kommunens arbete för sverige­finnar och stötta kommunens arbete. Rådet träffas 4 gånger per år.

Vad gör man som representant i rådet?

 • Du diskuterar frågor som barnomsorg, skola, kultur, språk och äldreomsorg
 • Du får möjlighet att påverka i frågor som berör dig
 • Du arbetar med nationella minoritetsrättigheter, det vill säga mänskliga rättigheter
 • Du får insyn i och erfarenhet av att arbeta i den demokratiska processen
 • Du fikar och samtalar med andra intresserade personer
 • Du får ett arvode för varje möte du medverkar i

Inga specifika förkunskaper krävs Nominera dig själv eller någon du tror vore en bra representat för Järfällas sverigefinnar. Skriv en kort presentation om dig själv eller din nominerade och berätta varför just han eller hon vore en bra representant.

Skicka din nominering till nationellminoritet@jarfalla.se eller över sms 070-002 38 12

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp