Innehåll

Svenska andraspråk

Kurskod: GRSSVA7

Verksamhetspoäng: 1000

För dig som vill lära dig:

  • samtala, lyssna och diskutera
  • öva på uttal
  • träna på ordkunskap och stavning
  • läsa tidningar och enkla böcker
  • skriva enkla texter på dator och för hand

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp