Läkemedelshantering

Observera att dokumenten är under revidering och kommer att publiceras under respektive avsnitt allt eftersom de är klara. Om du akut behöver vägledning eller mer information, kontakta MAS.

Kontakta MAS

Eva Wahtramäe Carlsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tel: 08-580 285 00
eva.wahtramae.carlsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar