Innehåll

Riktlinje nutrition

Nutrition är en viktig patientsäkerhetsfråga.

Ett gott nåringstillstånd är nödvändigt för en god livskvalite för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt.

Riktlinjen baseras på Socialstyrelsens föreskrift och Allmänna råd om förebyggande av och behandling av under undernäring (HSLF-FS 2022:49).

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp