Att skriva journal-anteckningar

 • Genomförandeplanen ska användas som utgångspunkt
 • Alla uppgifter som kan vara av betydelse för genomförandet av insatserna
  ska dokumenteras utan dröjsmål
 • Huvudregeln är att journalanteckningar ska vara kortfattade
 • Journalanteckningarna ska utgå från fakta och inte din egna uppfattning eller värdering
 • Det ska framgå när och vem som gjort en journalanteckning
 • Dokumentationen ska spegla både positiva och negativa  händelser för den enskilde

Vad ska inte dokumenteras?

 • Insatser som utförs enligt genomförandeplan, förutom aktiviteter
 • Sådant som inte påverkar den enskilde eller insatsens genomförande
 • Anteckningar som rör hälso-och sjukvårdslagen (HSL).

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar