Innehåll

Att skriva journal-anteckningar

 • Genomförandeplanen ska användas som utgångspunkt
 • Alla uppgifter som kan vara av betydelse för genomförandet av insatserna
  ska dokumenteras utan dröjsmål
 • Huvudregeln är att journalanteckningar ska vara kortfattade
 • Journalanteckningarna ska utgå från fakta och inte din egna uppfattning eller värdering
 • Det ska framgå när och vem som gjort en journalanteckning
 • Dokumentationen ska spegla både positiva och negativa  händelser för den enskilde

Vad ska inte dokumenteras?

 • Insatser som utförs enligt genomförandeplan, förutom aktiviteter
 • Sådant som inte påverkar den enskilde eller insatsens genomförande
 • Anteckningar som rör hälso-och sjukvårdslagen (HSL).

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp