Förskola

Förskolan är till för barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och ge barnen en god pedagogisk verk­samhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan har en egen läroplan där uppdrag och mål beskrivs.

På väg att flytta till Järfälla

Familjer som ska flytta till Järfälla men ännu inte är folkbokförd i kommunen behöver använda e-tjänsten ”Flytta till Järfälla - söka plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem” för att kunna söka plats till förskola eller pedagogisk omsorg.

E-tjänsten "Flytta till Järfälla - söka plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem"

Kontrakt på kommande bostad ska bifogas ansökan. Placerings­hand­läggare kontaktar vårdnads­havare när familjens upp­gifter är registrerade och vårdnads­havare kan söka plats.

Avgifter och regler

Avgifter och regler

Barn har rätt till plats i förskolan när deras vård­nads­havare arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldralediga. Barnen ska ha fyllt ett år för att få gå i förskolan. Väntetiden på en plats får inte vara längre än fyra månader.

Allmän förskola

Alla tre- till femåringar erbjuds allmän förskola 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år från 1 juli det året barnet fyller 3 år. Kommunen är skyldig att erbjuda plats men som förälder/vårdnadshavare avgör du själv om du vill utnyttja möjligheten.

Fristående förskolor

I var och en av Järfällas fyra kommun­delar finns fri­stående förskolor. Du kan välja mellan olika peda­gogiska inriktningar, som Waldorf, Montessori, Reggio Emilia-inspirerad verksamhet och I Ur och Skur, samt olika drifts­former som föräldra- och personal­kooperativ, aktie­bolag, stiftelse eller förening. Alla finansieras med kommunala bidrag.

Öppettider

Förskolorna håller öppet alla vardagar, elva timmar per dag, hela året om. Öppet­tiderna anpassas så långt det är möjligt efter familjernas behov. Om förskolan behöver stänga, till exempel vid planeringsdagar eller semester, får barnen en tillfällig plats i en annan förskola. På helgdagar är förskolorna stängda.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?