Vuxenutbildning

Två kvinnor och en man ler mot kameran

Vuxenutbildningen i Järfälla vänder sig i första hand till dig som inte har grundskola eller fullständig gymnasie­utbildning. Vi erbjuder kurser på dagtid, kvällstid och på distans. 

Studievägledning

Vägledning för nya elever


Telefontid
Måndagar: 08:00-09:00
Onsdagar: 13:00-14:00 OBS! Telefontiden onsdag den 15 mars inställd
Fredagar: 10.00-11.30
Telefonnummer: 08-580 284 00

Övriga tider: Bokade besök.
Till Boka vägledningssamtal

Svar på vanliga frågor hittar du i Frågor och svar komvux.


Vägledning för dig som studerar

Om du studerar på någon av våra skolor, ska du vända dig till din skolas studie- och yrkesvägledare för att planera dina fortsatta studier. På skolan får du också hjälp att göra en ansökan.

Har du frågor eller problem som gäller dina studier så ska du också kontakta studievägledaren på din skola. För att du ska få hjälp och stöd på bästa sätt är det viktigt att skolan får vetskap om eventuella funderingar.

 

Sista datum för slutbetyg framflyttat

Regeringen har den 24 november beslutat att flytta fram slutdatumet för att utfärda slutbetyg från komvux från den 1 januari 2017 till den 1 juli 2020.

Här kan du läsa mer om regeringsbeslutet: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/slutbetyg-inom-komvux-kan-utfardas-till-och-med-den-1-juli-20202/länk till annan webbplats

Har du frågor eller vill ändra i din studieplan på grund av det nya beslutet, vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

 

Viktiga datum

21 juni

Sista kompletteringsdag för dig som sökt utbildning till universitet och högskola. Betygen skickas digitalt av Kompetenscentrum direkt till nationella betygsdatabasen där Antagning.se hämtar betygen. Som elev på komvux i Järfälla ska du alltså inte själv skicka in dina betyg. Tänk på att det kan ta tid för din skola att hantera betyget. Kontakta därför din skola i god tid för att vara säker på att de hinner skicka ditt betyg till Kompetenscentrum.

Betygets väg - från din skola till nationella betygsdatabasen

 1. Du får ett betyg från din lärare.
 2. Läraren meddelar administrationen på din skola vilket betyg du ska få.
 3. Administrationen på din skola sätter betyget i elevregistreringssystemet och skriver ut en så kallad betygskatalog.
 4. Betygskatalogen skickas per post till Kompetenscentrum.
 5. Administrationen på Kompetenscentrum registrerar den inkomna katalogen och exporterar betyget till nationella betygsdatabasen.

Tänk på att posthanteringen kan ta tid. Om inte betygskatalogen har kommit fram till Kompetenscentrum senast 21 juni så kan vi inte exportera betyget innan sista kompletteringsdag.

 

Ansökningswebben

Nästa sökbara kursstart: 29 maj
Sista ansökningsdag: 2 april
Observera att om du saknar någon utbildning/kurs i katalogen, så ska du vända dig till aktuell skola för information. Det är skolorna själva som lägger in sina utbildningar i katalogen.

Till ansökningswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så beställer du slutbetyg/gymnasieexamen

Du gör din beställning genom att skicka ett mejl till kontakt@jarfalla.se. I mejlet anger du namn, personnummer, mobilnummer och om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen (2350-2400 poäng). En studievägledare kommer sedan att kontakta dig om vilka kurser som ska ingå.

För att vi ska kunna utfärda ditt slutbetyg/din examen, måste du också ha lämnat vidimerade kopior av de betyg du tagit i andra kommuner till den studievägledare som ska utfärda ditt betyg. Det går också bra att visa original. Vi tar då en kopieringsavgift.

Observera att vi har en handläggningstid på fyra (4) veckor under förutsättning att vi har alla underlag som behövs.

 

Antagningsbesked

Om du gjort en ansökan till Vuxenutbildningen i Järfälla, loggar du in på ansökningswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se om du är antagen. På startsidan kan du se en översikt av dina ansökningar. För att se meddelanden, klicka på länken Visa alla ansökningar. Dessa lägen kan din ansökan ha:

 • Under behandling. Under behandling, betyder det att ansökan fortfarande utreds. Om den har meddelandet Beviljad, betyder det att vi godkänt din kurs, men att skolan ännu inte antagit dig. Det är skolan som gör den slutliga antagningen och skickar kallelse till dig.
 • Antagen. Vi har beviljat din ansökan, och skolan har antagit dig. Vänd dig till skolan för information om kursstaten.
 • Ej antagen: Vägledningscentrum har inte godkänt din ansökan.

Om kursen inte startar

Om kursen du sökt har för få sökanden kan skolan besluta att inte starta kursen. De ska då meddela dig snarast så att du kan söka till motsvarande kurs hos en annan anordnare.

Du måste byta skola senast en vecka före kursstart. Gör så här:

 1. Leta upp kurs hos annan anordnare.
 2. Kontakta anordnaren för att höra om kursen startar och om det finns plats.
 3. Be administratör/studie- och yrkesvägledare på aktuell skola att kontakta kontakt@jarfalla.se och bekräfta att de kan ta emot dig. Byten måste meddelas senast en vecka före skolstart annars hänvisas du till att göra en ny ansökan till nästa period.

När vi har fått besked från skolan godkänner vi bytet, och skolan skickar därefter dig en kallelse till kursstart. Har du frågor om kursstarten så kontakta skolan direkt.

OBS! Du ska inte besöka Kompetenscentrum för att genomföra skolbytet.

Frågor om skolstart

Om du har frågor om antagning, kallelse, lokaler, schema, litteratur, etc, var vänlig vänd dig direkt till den skola du sökt. 

Om du får avslag

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i gymnasieskolan. Tyvärr räcker inte de ekonomiska ramar vi har alltid till för alla som söker utbildning, och därför görs ett urval enlighet med 3 kap. 7 § förordningen om vuxenutbildning, SFS 2011:1108.

Om du får avslag på din ansökan kan det bero på ett eller flera av följande alternativ:

 • Att du har universitets- eller högskoleutbildning och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildningsbakgrund går före i kön.
 • Att Du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande med grundläggande behörighet att söka till universitets- eller högskoleutbildning, och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildningsbakgrund går före i kön.
 • Att sökt kurs ej är behörighetsgivande till högre utbildning. Endast kurser som krävs för särskild behörighet för att söka högre studier beviljas.
 • Att kommunen ej beviljar områdeskurser för höjande av meritvärde. Meritkurser inom svenska, moderna språk, engelska och matematik kan dock beviljas om de krävs för behörighet till vidare studier.
 • Att du har betyg i sökt kurs sedan tidigare. Man har inte rätt att ”läsa om” en kurs som man redan fått godkänt betyg i. Du kan däremot göra en prövning i kursen. Kontakta valfri skola för mer information om prövning.
 • Att du redan beviljats att studera på heltid.
 • Bristande ekonomiska resurser i kommunen. 

Ska du söka vuxenutbildning eller är du redan elev?

Servicecenter på Riddarplatsen 5 hjälper dig som behöver

 • skanna och bifoga betyg till din ansökan
 • kursintyg
 • få dina betyg vidimerade

Öppettider: Måndag–torsdag kl 8–16.45, fredag kl 8–15. 

Komplettering av betyg till högskola och universitet

På Järfälla Vägledningscentrum skickar vi löpande inkomna betyg elektroniskt till UHR:s betygsdatabas/Antagning.se.

Förutsättningen för att vi ska kunna skicka betyget är att:

 1. din skola har satt betyget på vår betygswebb
 2. vi har fått den så kallade betygskatalogen på papper

Skolan har fyra veckor på sig att administrera betyget efter kursens slutdatum. Har du bråttom kan du höra av dig till skolan och skynda på processen.

Sista kompletteringsdag till Antagning.se för vårterminen 2017 är
1 december 2016.

Tänk på att det kan ta 1-2 dagar innan du kan se ditt betyg på antagning.se. Kontakta dem om du undrar över vilka betyg de har.

Observera att endast de betyg som påverkar din ansökan kommer att vara synliga när du loggar in. 


Kundtjänst Järfälla kommun

Servicecenter
08-580 285 00

------------------------------------

Ansöknings­webben

Gymnasiala kurser:
Start 29 maj -
sista ansökningsdag  2 april

Grundläggande kurser
Sista ansökningsdag är 3 veckor före start.

Till ansökningswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-----------------------------------

Hjälp med din ansökan

Endast för nya sökanden, ej för studerande!
Plats: Mjölnarvägen 6. Anmäl dig i receptionen.
Tider*:
Måndagar 9-12
Tisdagar 13-15
Onsdagar 13-15
Torsdagar 9-12
Fredagar 9-12
* Helgfria vardagar. Med reservation för ändringar.

-----------------------------------

Reception, öppettider

Måndag-torsdag:
kl 8.30-16.30
Fredag: kl 8.30-15

OBS! Eventuella förändringar i öppettiderna annonseras i mittspalten på hemsidan. 

-----------------------------------

Under 20 år och  saknar slutbetyg/gymnasie-examen?

Kontakta Unga på gång.

-----------------------------------

Kontakta oss | Frågor & svar