Vuxenutbildning

Två kvinnor och en man ler mot kameran

Vuxenutbildningen i Järfälla vänder sig i första hand till dig som inte har grundskola eller fullständig gymnasie­utbildning. Vi erbjuder kurser på dagtid, kvällstid och på distans. 

Observera! För närvarande har Järfälla kommun problem med att skicka mejl till vissa mejlservrar. För att vara säker på att vårt svar når dig när du mejlar oss, uppge gärna ett mobilnummer dit vi kan sms:a svaret.

 

Studievägledning

 

För dig som är elev på någon av våra skolor

Om du studerar på någon av våra skolor, ska du vända dig till den skolans studie- och yrkesvägledare för att planera dina fortsatta studier. På skolan får du också hjälp att göra en ansökan.
Har du frågor eller problem som gäller dina studier så ska du också kontakta studievägledaren på din skola. För att du ska få hjälp och stöd på bästa sätt är det viktigt att skolan får vetskap om eventuella funderingar.

 

För nya elever

Vill du börja på komvux, eller var det länge sedan du studerade hos oss? Då kan du träffa en av våra studie- och yrkesvägledare. Drop in-tid är för kortare frågor. Har du många frågor kan du boka ett möte genom att skicka ett mejl till: kontakt@jarfalla.se. Ange namn, personnummer och vad du vill prata om. Förfrågningar behandlas i den ordning de kommer in, och ibland kan väntetiden vara flera veckor. Många får svar på sina frågor via mejl och behöver därmed inte besöka oss.

Svar på vanliga frågor hittar du i Frågor och svar komvux - titta gärna där innan du kontaktar oss.

Drop in - korta frågor
Besöksadress: Järfällavägen 102-104, bottenplan.
Måndagar: 13.00-14.30
Onsdagar: 10.00-11.30

Telefontid - nu också på måndagar!
Måndagar: 08:00-09:00
Fredagar: 10.00-11.30
Telefonnummer: 08-580 284 00

 

Ansökningswebben

Nästa sökbara kursstart: 9 januari
Sista ansökningsdag: 13 november
Observera att om du saknar någon utbildning/kurs i katalogen, så ska du vända dig till aktuell skola för information. Det är skolorna själva som lägger in sina utbildningar i katalogen.

Till ansökningswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Behöver du hjälp med din ansökan?

Om du redan är elev på någon av våra skolor ska du vända dig till studie- och yrkesvägledaren på den skolan för att få hjälp med din ansökan.

Om det är första gången du ska ansöka kan du besöka Vägledningscentrum på drop in-tid och ställa frågor i receptionen. Du måste ha skaffat ett användarkonto och ha bestämt vad du ska söka innan du besöker oss. Ta också med alla betyg som behövs för att din ansökan ska vara komplett.

 

Så beställer du slutbetyg/gymnasieexamen

Du gör din beställning genom att skicka ett mejl till kontakt@jarfalla.se. I mejlet anger du namn, personnummer, mobilnummer och om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen (2350-2400 poäng). En studievägledare kommer sedan att kontakta dig om vilka kurser som ska ingå.

För att vi ska kunna utfärda ditt slutbetyg/din examen, måste du också ha lämnat vidimerade kopior av de betyg du tagit i andra kommuner till den studievägledare som ska utfärda ditt betyg. Det går också bra att visa original. Vi tar då en kopieringsavgift.

Observera att vi har en handläggningstid på fyra (4) veckor under förutsättning att vi har alla underlag som behövs.

Tänk på att sista datum för utfärdande av slutbetyg är 31 december 2016. Du måste därför vara färdig med dina studier och ha fått betyg senast 30 november för att du ska hinna få ditt slutbetyg. Från och med 1 januari 2017 får endast gymnasieexamen utfärdas.

Mer information om hur du beställer slutbetyg (senast 30/11)PDF

 

Om kursen inte startar

Om kursen du sökt har för få sökanden kan skolan besluta att inte starta kursen. De ska då meddela dig snarast så att du kan söka till motsvarande kurs hos en annan anordnare.

Du måste byta skola senast en vecka före kursstart. Gör så här:

1. Leta upp kurs hos annan anordnare.

2. Kontakta anordnaren för att höra om kursen startar och om det finns plats.

3. Be administratör/syv på aktuell skola att kontakta kontakt@jarfalla.se och bekräfta att de kan ta emot dig. Byten måste meddelas senast en vecka före skolstart annars hänvisas du till att göra en ny ansökan till nästa period.

När vi har fått besked från skolan godkänner vi bytet, och skolan skickar därefter dig en kallelse till kursstart. Har du frågor om kursstarten så kontakta skolan direkt.

OBS! Du behöver inte besöka Järfälla Vägledningscentrum för att genomföra skolbytet.

 

 

Ska du söka vuxenutbildning eller är du redan elev?

Servicecenter på Riddarplatsen 5 hjälper dig som behöver

 • skanna och bifoga betyg till din ansökan
 • kursintyg
 • få dina betyg vidimerade

Öppettider: Måndag–torsdag kl 8–16.45, fredag kl 8–15. 

 

Antagningsbesked

Om du gjort en ansökan till Vuxenutbildningen i Järfälla, loggar du in på ansökningswebbenlänk till annan webbplats för att se om du är antagen. På startsidan kan du se en översikt av dina ansökningar. För att se meddelanden, klicka på länken Visa alla ansökningar. Dessa lägen kan din ansökan ha:

 • Under behandling. Under behandling, betyder det att ansökan fortfarande utreds. Om den har meddelandet Beviljad, betyder det att vi godkänt din kurs, men att skolan ännu inte antagit dig. Det är skolan som gör den slutliga antagningen och skickar kallelse till dig.
 • Antagen. Vi har beviljat din ansökan, och skolan har antagit dig. Vänd dig till skolan för information om kursstaten.
 • Ej antagen: Vägledningscentrum har inte godkänt din ansökan.

 

Frågor om skolstart

Om du har frågor om antagning, kallelse, lokaler, schema, litteratur, etc, var vänlig vänd dig direkt till den skola du sökt. 

 

Om du får avslag

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i gymnasieskolan. Tyvärr räcker inte de ekonomiska ramar vi har alltid till för alla som söker utbildning, och därför görs ett urval enlighet med 3 kap. 7 § förordningen om vuxenutbildning, SFS 2011:1108.

Om du får avslag på din ansökan kan det bero på ett eller flera av följande alternativ:

 • Att du har universitets- eller högskoleutbildning och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildningsbakgrund går före i kön.
 • Att Du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande med grundläggande behörighet att söka till universitets- eller högskoleutbildning, och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildningsbakgrund går före i kön.
 • Att sökt kurs ej är behörighetsgivande till högre utbildning. Endast kurser som krävs för särskild behörighet för att söka högre studier beviljas.
 • Att kommunen ej beviljar områdeskurser för höjande av meritvärde. Meritkurser inom svenska, moderna språk, engelska och matematik kan dock beviljas om de krävs för behörighet till vidare studier.
 • Att du har betyg i sökt kurs sedan tidigare. Man har inte rätt att ”läsa om” en kurs som man redan fått godkänt betyg i. Du kan däremot göra en prövning i kursen. Kontakta valfri skola för mer information om prövning.
 • Att du redan beviljats att studera på heltid.
 • Bristande ekonomiska resurser i kommunen. 

 

Komplettering av betyg till högskola och universitet

På Järfälla Vägledningscentrum skickar vi löpande inkomna betyg elektroniskt till UHR:s betygsdatabas/Antagning.se.

Förutsättningen för att vi ska kunna skicka betyget är att:

 1. din skola har satt betyget på vår betygswebb
 2. vi har fått den så kallade betygskatalogen på papper

Skolan har fyra veckor på sig att administrera betyget efter kursens slutdatum. Har du bråttom kan du höra av dig till skolan och skynda på processen.

Sista kompletteringsdag till Antagning.se för vårterminen 2017 är
1 december 2016.

Tänk på att det kan ta 1-2 dagar innan du kan se ditt betyg på antagning.se. Kontakta dem om du undrar över vilka betyg de har.

Observera att endast de betyg som påverkar din ansökan kommer att vara synliga när du loggar in. 


Kundtjänst Järfälla kommun

177 80 Järfälla
08-580 285 00

------------------------------------

Ansöknings­webben

Gymnasiala kurser:
Start 9 januari -
sista ansökningsdag 13 november

Grundläggande kurser startar varje månad.
Sista ansökningsdag är 3 veckor före start.

Till ansökningswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-----------------------------------

Viktig information för dig som läser mot slutbetyg

Sista datum för att beställa slutbetyg är 30 november.
Så här beställer du slutbetygPDF

-----------------------------------

Kontakt Vuxenutbildningen

Ställ frågor och boka tid för besök hos oss eller för samtal med studievägledare i vårt webbkonferensrum:
kontakt@jarfalla.se

-----------------------------------

Studievägledare

Mer info och avvikelser i mittspalten.

Drop in, korta ärenden
Järfällavägen 102-104
Måndag: kl 13-14.30
Onsdag: kl 10-11.30

Telefontid
08-580 284 00
Måndag: kl 8-9
Fredag: kl 10-11.30

Övriga tider
: Bokade besök.          

-----------------------------------

Expedition, öppettider

Måndag-torsdag:
kl 9-12, 13-16
Fredag: kl 9-12

OBS! Eventuella förändringar i öppettiderna annonseras i mittspalten på hemsidan. 

-----------------------------------

Under 20 år och  saknar slutbetyg/gymnasie-examen?

Kontakta Unga på gång.

-----------------------------------


Kontakta oss | Frågor & svar