Innehåll

Farligt avfall

Lacknafta, glykol, hårspray, nagellack, tub, färgburk, dunk med kemikalier

Farligt avfall är produkter som kan ha en negativ påverkan på vår hälsa och miljö. Här finns den information du behöver för att ta reda på vad som är farligt avfall och var du ska lämna det.

Farligt avfall ska aldrig blandas med andra sopor eller hällas ut i avloppet. Det ska alltid sorteras separat och lämnas till rätt ställe. Att sortera ut det farliga avfallet är den allra viktigaste käll­sorteringen vi kan göra för vår hälsa och miljö.

Vad sorteras som farligt avfall?

Farligt avfall är sådant som kan ha en negativ påverkan på vår hälsa och miljö. Det kan vara giftigt, cancer­framkallande, explosivt eller brandfarligt.

Exempel på farligt avfall

 • Färg, lack och lim - målarfärg (lösnings­medels- och vatten­baserad), intorkade färgrester, latex- och oljefärger, lasyr, spackel, fogmassa, kitt, fernissa, lack, nagellack, lim, klister
 • Olja - spillolja, smörjolja, motorolja, linolja, frityr- och matolja i större mängd
 • Lösningsmedel - lack­nafta, thinner, pensel­tvätt, bensin, fotogen, terpentin, aceton, T-sprit, tändvätska, spolarvätska
 • Bekämpningsmedel - insektsmedel, ogräs­medel, träskyddsmedel, båtbottenfärger
 • Rengöringsmedel - maskindiskmedel, avfettningsmedel, ugnsrengöringsmedel, fläckborttagnings­medel, blekmedel, propplösare, klorin, polish, silverputs, ammoniak
 • Sprayburkar/Trycksatta behållare - exempelvis sprayfärg, gastuber, smörj- och låsolja, hårspray, impregnerings­medel
 • Glykol - kylarvätska, frostskyddsmedel
 • Fotokemikalier - fixermedel, framkallnings­vätska
 • Lut, soda och syror
 • Kvicksilver - termometrar, barometrar
 • Cigarett- och braständare — med eller utan gas
 • Bly - till exempel gardin­tyngder
 • Asbest

Boende i villa, radhus eller parhus

Enstaka hämtningar

I ditt abonnemang ingår kostnadsfri hämtning hemma hos dig av den röda boxen som används för farligt avfall (och elavfall). Beställ hämtning senast en vecka i förväg. Saknar du en röd box? Beställ en nedan.

Hämtning sker:

 • Skälby, Barkarby och Viksjö: fredagar, jämna veckor. 
 • Jakobsberg, Kallhäll och Stäket: fredagar, udda veckor. 

Det ska på ett tydligt sätt framgå vad förpackningen innehåller.

Beställ enstaka hämtning av farligt avfall

Beställ röd box för el- och farligt avfall genom att skriva till oss

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Farligt avfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot farligt avfall.

Lämna på mobil återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna till fastighetsägaren

I vissa bostadsområden har hyresvärden/bostadsrätts­föreningen ordnat ett gemensamt, låst utrymme för farligt avfall. Kontakta din fastighetsägare för mer information om hanteringen av farligt avfall i ditt bostadsområde.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Farligt avfall kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Lämna på mobil återvinningscentral

Den mobila återvinnings­centralen besöker olika platser i kommunen och kan ta emot farligt avfall.

Lämna på mobil återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Skåp för farligt avfall

För att säkerställa att farligt avfall inte hamnar bland övriga sopor rekommenderar vi att det inrättas en plats där boende kan lämna sitt farliga avfall i ett särskilt skåp.

Fastighetsägare/bostads­rätts­föreningen står för kostnader för utrymme och inköp av skåp. Placeringen ska ske i samråd med kommunen och skåpet ska vara dimension­erat för hämtning en gång var tredje månad. Skicka ett mejl till servicecenter genom kontakt@jarfalla.se.

Schemalagd hämtning

Det farliga avfallet hämtas fyra gånger per år enligt schema. I grundavgiften ingår 13 kostnadsfria hämtningar. Hämtningar utöver schemat beställs hos servicecenter. Ytterligare hämtningar utöver de 13 kostnadsfria hämtningarna debiteras som extrahämtning.

Beställ abonnemang (e-tjänst)

Extra hämtningar

En extra hämtning kostar 1 080 kr per timme, minsta debitering 1 timme.

Beställ extra hämtning genom att skriva till oss

Information till boende

Det finns en informations­folder om farligt avfall samt en röd kasse som kan användas av de boende för att samla in farligt avfall i lägenheten. Beställ materialet för utdelning till de boende i samband med att ni börjar med insamling av farligt avfall.

Beställ material till boende genom att skriva till oss

Företag eller verksam­het

Anmälnings- och tillståndsplikt vid transport av farligt avfall

Företag och andra verksam­heter får själva transportera bort upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår under förutsättning att en anmälan har skickats till länsstyrelsen.

Ett företag eller en verksamhet som transporterar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår så behöver ett till­stånd. Ansöka om tillstånd görs hos länsstyrelsen. Som transportföretag krävs alltid tillstånd för att yrkes­mässigt transportera andras avfall.

Skyldighet att föra anteckningar och rapportera farligt avfall

I Avfallsförordningen (2020:614) finns bestämmelser som reglerar hantering samt skyldigheter gällande anteckning och rapportering av farligt avfall. Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya regler kring anteckning. Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om:
1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och
6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Dessa uppgifter ska antecknas innan transporten av avfallet påbörjas.

Från och med den första november 2020 gäller rapporteringskrav för den som är skyldig att föra anteckningar om farligt avfall enligt avfallsförordningen. Rapporteringen ska ske till Naturvårdsverkets avfallsregister senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckning ska ha utförts.

Gå till Avfallsförordningen (2020:614)

Gå till Naturvårdsverkets register

Läs mer om skyldigheter kring anteckning och rapportering hos Naturvårdsverket

Varför finns avfallsregistret?

Sverige behöver uppfylla krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet. Detta innebär bland annat att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängligt i ett nationellt register.

Statistiken visar att det i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall varje år, men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter svårt att följa avfallsflödena. Det nya registret gör att Sverige får bättre uppsikt över sitt farliga avfall och det ger bättre förutsättningar för att kontrollera hanteringen.

Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att säkerställa att avfallet slutligen tas om hand på rätt sätt. Det händer fortfarande att farligt avfall dumpas i skog, sjöar och mark där det kan skada människor och miljö.

Rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister Pdf, 434.9 kB.

Läs vårt faktablad om farligt avfall Pdf, 176.5 kB.

Här ska det farliga avfallet lämnas

Det farliga avfallet ska lämnas till Hagby återvinnings­anläggning i Täby alternativt till Högbytorp kretslopps­anläggning i Upplands-Bro som är godkända mottagare.

Alla företag måste betala för besöken genom klippkort, Visa eller Mastercard.

Anmälan eller ansökan hos länsstyrelsen

Öppettider Hagby återvinningsanläggning

Högbytorp kretsloppsanläggning i Upplands-Bro

Verksamhets­avfall

Betalning och priser för verksamhets­avfall

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp