Innehåll

Ändrad plan­lösning

Livet förändras och därmed också be­hoven. Ibland kan det vara läge att göra en större förändring i bostaden, som att slå ut en vägg eller inreda ett tidigare oinrett utrymme.

Behövs bygglov?

Du behöver göra en anmälan om du ska göra väsentliga ändringar av en byggnads planlösning. Exempel på det kan vara om du ska inreda en vind eller en källare som tidigare varit oinredd eller väsentligt ändra rumsindelningen på ett våningsplan.

Vid ändring av planlösning kan också andra anmälningspliktiga åtgärder påverkas så som byggnadens bärande konstruktion, brandskydd, ventilation och vatten- och avloppssystem.

Om ändringar i fasaden kommer ske kan det kräva bygglov.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Planritning
  Planritningen ska visa den nya planlösningen.
 2. Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt rumshöjderna.
 3. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

 • Tänk på att ändrad planlösning i lokaler för verksamheter eller flerbostadshus kan påverka ventilation, tillgänglighet och/eller brandskyddet.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar? Läs mer i foldern Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus Pdf, 4.3 MB..

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp