Innehåll

Del av Morkullevägen

Detaljplan för fastigheten Björkeby 4:77

Diarienummer: Kst 2020/563
Fastigheten Björkeby 4:77
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Planen är nu på samråd

Bakgrund och syfte

Syftet med planuppdraget är att möjliggöra avstyckning av fastigheten för att möjliggöra ett nytt enbostadshus.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 30 oktober 2022

Vad händer just nu

Aktuella handlingar

Laga kraft-handlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp