Innehåll

Djursjukhus vid Kassavägen

Detaljplanen syftar till att ett nytt djursjukhus kan uppföras inom del av fastigheten Veddesta 2:1 vid Kassavägen.

Diarienummer: Kst 2019/382
Del av fastigheten Veddesta 2:1
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande

460x260

Fågelvy från sydväst

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor samt butik i anslutning till Veddesta västra verksamhetsområde.

Detaljplan har vunnit laga kraft den 15 juli 2023

Kommunfullmäktige beslutade den 2023-06-19, § 113 att anta rubricerad detaljplan i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen. Länsstyrelsen beslutade den 29 juni 2023 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Härigenom har detaljplanen för detaljplan för djursjukhuset vid Kassavägen, del av fastigheten Veddesta 2:1 vunnit laga kraft den 15 juli 2023.

Vad händer just nu

Handlingar

Laga kraft

Tillhörande utredningar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp