Innehåll

Jakobs­bergs centrala delar

Visionsbild

Detaljplan för Jakobs­bergs centrala delar, del av fastigheten Jakobsberg 11:15 med flera.

En ny detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs centrala delar, del av fastigheten Jakobsberg 11:5 m.fl. Planens syfte är att möjliggöra komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och en förskola på kvartersmark.

Planen innebär att ca 600 bostäder byggs inom del av fastigheterna Jakobsberg 11:15, 2:1902, 2:224 och 2: 1992. Bostäderna föreslås byggas dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar.

Planen medför också att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Genom planen byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-03-16. 

Planhandlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp