Innehåll

Detaljplan för Kastanj­ens vård­boende

Flygfoto

Detaljplan för vård­boendet Kastanjen, del av fastigheten Jakobsberg 17:1.

En ny detaljplan har tagits fram för vårdboendet Kastanjen vid Aspnässkolan i Jakobsberg centrum. Syftet är att ändra hur en del av fastigheten Jakobsberg 17:1 får användas. Mark­användningen ändras från allmänt ändamål, skola, till vårdboende så att den befintliga verksamheten ryms inom den nya detaljplanen. 

Planförslaget innebär att fastigheten Jakobsberg 17:1 (Aspnässkolans tomt på 3 ha) kan styckas så att vård­boendet Kastanjen får en egen fastighet på cirka 7 100 kvm.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-05-11.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-05-26 10.35 • Storlek: 6 MB

  2. Senast ändrad: 2015-05-26 10.35 • Storlek: 1.5 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp