Innehåll

Skarprättarvägen

Detaljplan för Skarprättarvägen, del av fastigheten Kallhäll 9:1

En ny detaljplan har tagits fram för ett område vid Skarprättar-vägen. Planens syfte är att möjliggöra ny industri- och verksamhetsbebyggelse på mark som i gällande detaljplan redovisas som parkmark. Planen tillåter småindustri, t ex lager eller tillverkning som inte är störande för omgivningen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-12-07.

Planhandlingar

  1. Senast ändrad: 2015-12-14 13.43 • Storlek: 734.8 kB

  2. Senast ändrad: 2015-12-14 08.54 • Storlek: 409.9 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp