Gå direkt till sidans innehåll

Ändrad plan­lösning

Livet förändras och därmed också be­hoven. Ibland kan det vara läge att göra en större förändring i bostaden, som att slå ut en vägg eller inreda ett tidigare oinrett utrymme.

Behövs bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov för att ändra planlösningen i ditt hem, men om det rör sig om en stor förändring måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan sätta igång. Om du ska inreda en vind eller en källare som tidigare varit oinredd behöver du alltid göra en anmälan.

Om du planerar att göra en förändring som påverkar en eller flera bärande väggar behöver du lämna in en anmälan. Läs mer under Bärande väggar.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Gör din anmälan via våra e-tjänster

Gå till bygglovsavdelningens e-tjänster

Gör din anmälan via e-post

Skicka in följande till bygglov@jarfalla.se

 1. Blanketten AnmälanPDF
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 2. Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska visa den nya planlösningen.
 3. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Kostnaden för ändrad planlösning beror på hur omfattande förändring som görs och den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

 • Tänk på att ändrad planlösning i lokaler för verksamheter eller flerbostadshus kan påverka ventilation, tillgänglighet och/eller brandskyddet.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar? Läs mer i foldern Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshusPDF.

Senast uppdaterad: 2020-03-12

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp