Innehåll

Måla om eller byta fasad­be­klädnad

Börjar det bli dags att måla om? Oavsett om fasaden flagnar eller om du bara vill ha variation kan lite färg eller en ny fasad­beklädnad göra susen.

Behövs bygglov?

Inom detaljplan krävs det som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende (även kallat fasadändring). I det begreppet ingår flera olika åtgärder, till exempel att byta färg eller material på en byggnads yttre delar, som fasad eller tak. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

En- eller tvåbostadshus

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver inte bygglov för fasadändringar som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det innebär att du får måla om huset i en kulör som liknar den du tidigare har haft.

Undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Om du är osäker på om din tilltänkta fasadändring kräver bygglov kontakta oss.

Kontrollera om din fastighet ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område via Järfällakartan

Flerbostadshus, verksamheter och industrier

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns ett undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Kulturmiljöplan

Lämpliga förberedelser

 1. Kolla med grannarna
  Reglerna säger att utseende och utformning ska anpassas efter det som redan finns i området. Därför kan det vara bra att undersöka hur grannarnas hus ser ut och hur det du har tänkt göra passar in i omgivningen.
 2. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Material- och färgbeskrivning
  Beskrivning av utvändiga material och färger med uppgift om NSC (färgnummer).
 2. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Bygglov för en mindre fasadändring kostar ca 4 500 kronor, men kostnaden beror på flera faktorer och den exakta avgiften bestäms när din ansökan prövas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

 

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp