Gå direkt till sidans innehåll

Jakobsberg 18:19 - Kafferosteriet

Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 18:19 med flera.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-12-03 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastighet Jakobsberg 18:19 och del av Jakobsberg 18:1. Planen avser att möjliggöra för en etablering av ett kafferosteri med tillhörande lager och kontor på platsen. Området ligger mellan Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen.

Vad händer just nu

Detaljplanen är ute på samråd mellan 22 juni och 25 augusti 2020.


De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på denna sida, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum.Inbjudan till digitalt möte


 

Vi kommer att hålla ett digitalt informationsmöte gällande detaljplanen. På mötet kommer det att finnas några representanter från kommunens samhällsbyggnadsavdelning, Arvid Nordquist och byggherrarnas sida för att berätta om förslaget och svara på era frågor.


De tillfällen som finns är den 20 augusti kl 13-15 samt den 2 september kl 18-20. För att kunna delta på mötet krävs det en föranmälan via mejl till kristupas.liorancas@jarfalla.se senast den 19 augusti kl 10.


Läs mer i inbjudan till digitalt informationsmötePDF

Lämna synpunkter på planförslaget

Samråd pågår just nu. Om du har synpunkter som du vill ska beaktas ska du skicka dem skriftligen inom tiden för samråd eller granskning. De skriftliga synpunkterna ska ha inkommit senast den 25 augusti 2020 via e-post eller som brev med vanlig post.

Mejla oss på kommunstyrelsen@jarfalla.se

Skicka brev till: Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla

Märk din skrivelse med dnr kst 2018/1039 Yttrande över detaljplan för Kafferosteriet.

Information om behandling av dina personuppgifter

Den som inte senast under tiden för granskning framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Kontakt

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Kristupas Liorancas, planarkitekt
Tel: 08-580 287 99
Kristupas.liorancas@jarfalla.se

Linda Karlsson, exploateringsingenjör
Tel: 08-580 226 88
Linda.J.Karlsson@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Plansamråd

Tillhörande utredningar

Senast uppdaterad: 2020-06-18

Upp