Gå direkt till sidans innehåll

Infarts­parkering vid Slammer­torpsvägen

Detaljplan för infartparkering vid Slammertorpsvägen i Kallhäll, del av fastigheten 1:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en infartparkering vid Slammertorpsvägen för att förbättra tillgängligheten till buss och spårbunden trafik för resenärer som bor i och i anslutning till Kallhäll. Planförslaget innefattar ca 50-60 markparkeringsplatser för bil samt väderskyddade och trygga cykelparkeringar i anslutning till pendeltågs-stationen.

Vill du veta mer om planförslaget? Kontakta planarkitekt Kristupas Liorancas genom att ringa 08-580 287 99 eller mejla till kristupas.liorancas@jarfalla.se.

Planprocessen 

Aktuella handlingar

Plansamråd

  1. Senast ändrad: 2019-06-24 15.04 • Storlek: 180.4 kB

  2. Senast ändrad: 2019-06-24 15.04 • Storlek: 31.6 kB

  3. Senast ändrad: 2019-06-24 15.04 • Storlek: 4 MB

  4. Senast ändrad: 2019-06-24 15.04 • Storlek: 397.5 kB

Utredningar

  1. Senast ändrad: 2019-06-24 15.05 • Storlek: 1.7 MB

Illustrationer

  1. Senast ändrad: 2019-06-24 15.07 • Storlek: 408.7 kB

Behovsbedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras.

Senast uppdaterad: 2018-05-29

Upp