Gå direkt till sidans innehåll

Vattmyra förskola

Den nya bebyggelse som möjliggörs genom planen är en ny förskola och en flexibel skolbyggnad.

Planförslaget i korthet

Den nya bebyggelse som möjliggörs genom planen är en ny förskola och en flexibel skolbyggnad. Den nya för­skolan utformas enligt Järfälla koncept­förskola. Den nya förskolan föreslås uppföras i två plan och dimensioneras för upp till 120 förskolebarn i åtta avdelningar, 12-15 barn per avdelning. Den flexibla skolbyggnaden kan användas för både förskola och skol­verksamhet och innehåller åtta enheter, matsal och tillagnings­kök. Totalt kan upp till 240 barn få plats i förskole­verksamheten. Vid dessa byggnader ryms en förskolegård om minst 7 200 m². Den befintliga skolan kan rymma upp till 320 elever och skolgården där är cirka 8 000 m².

Genom att planen tillåter att byggnader uppförs i två våningar med en nockhöjd på +36,0 meter över nollplanet säkerställs att skolan kan fortsätta att utvecklas. Marken närmast Vattmyra­parken får bebyggas med uthus och skärmtak, till exempel för förvaring av leksaker, barnvagnar, med mera eller skärmtak för utomhusvila.

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av plan­arkitekt Per Rinde, telefon 08‑580 245 09, e-post per.rinde@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Antagande

 1. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 195.2 kB

 2. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 55 kB

 3. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 5.8 MB

 4. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 405.2 kB

 5. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 163.7 kB

Tidigare planskeden

Granskning

 1. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 20.8 kB

 2. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 776.7 kB

 3. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 5.6 MB

 4. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 299.3 kB

 5. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 61.6 kB

 6. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 3.3 MB

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 186.2 kB

 2. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 21.4 kB

 3. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 4 MB

 4. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 728.7 kB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.42 • Storlek: 149.7 kB

 2. Senast ändrad: 2015-02-11 11.11 • Storlek: 223.1 kB

Behovs­bedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö­bedömning när en detaljplan eller ett program ska upp­rättas eller ändras. Miljö­bedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljö­påverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvens­beskrivning göras.  

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.40 • Storlek: 4.4 MB

Senast uppdaterad: 2018-10-12

Upp