Gå direkt till sidans innehåll

Vattmyra förskola

Den nya bebyggelse som möjliggörs genom planen är en ny förskola och en flexibel skolbyggnad.

Det här händer med Vattmyra förskola (uppdaterat 15 april)

Nu är nästan hela den gamla förskolan riven. Kvar att riva är den gamla grundplattan, vilket kan orsaka störande ljud. Därefter påbörjas ett antal markarbeten. Till exempel kommer ny vatten- och avloppsservice att dras in från gatan (Hästskovägen).

Under vecka 20 kommer grundarbeten för det nya huset att påbörjas. Det innebär bland annat pålningsarbeten som också kan orsaka störande ljud. För att minska bullerpåverkan och öka säkerheten kring bygget har byggstängslet uppgraderats och kompletterats med en ljudabsorberande skiva. Projektområdet börjar mer och mer likna ett arbetsområde och inför påsk kommer byggetableringen att vara på plats.

Parkeringsplatser kommer att påverkas då föräldrar/besökande kommer få parkera på Vattmyraskolans parkering. Ingången till förskolan flyttas till entrén mot skolgården.

Karta som visar den nya entrén till förskolan, temporär lekyta, p-platser samt stängsel.

Planförslaget i korthet

Den nya bebyggelse som möjliggörs genom planen är en ny förskola och en flexibel skolbyggnad. Den nya för­skolan utformas enligt Järfälla koncept­förskola. Den nya förskolan föreslås uppföras i två plan och dimensioneras för upp till 120 förskolebarn i åtta avdelningar, 12-15 barn per avdelning. Den flexibla skolbyggnaden kan användas för både förskola och skol­verksamhet och innehåller åtta enheter, matsal och tillagnings­kök. Totalt kan upp till 240 barn få plats i förskole­verksamheten. Vid dessa byggnader ryms en förskolegård om minst 7 200 m². Den befintliga skolan kan rymma upp till 320 elever och skolgården där är cirka 8 000 m².

Genom att planen tillåter att byggnader uppförs i två våningar med en nockhöjd på +36,0 meter över nollplanet säkerställs att skolan kan fortsätta att utvecklas. Marken närmast Vattmyra­parken får bebyggas med uthus och skärmtak, till exempel för förvaring av leksaker, barnvagnar, med mera eller skärmtak för utomhusvila.

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av plan­arkitekt Per Rinde, telefon 08‑580 245 09, e-post per.rinde@jarfalla.se

Aktuella handlingar

Antagande

 1. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 5.8 MB

 2. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 405.2 kB

 3. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 163.7 kB

 4. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 195.2 kB

 5. Senast ändrad: 2018-10-19 13.51 • Storlek: 55 kB

Tidigare planskeden

Granskning

 1. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 776.7 kB

 2. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 5.6 MB

 3. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 299.3 kB

 4. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 61.6 kB

 5. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 3.3 MB

 6. Senast ändrad: 2018-10-19 13.50 • Storlek: 20.8 kB

Plansamråd

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 186.2 kB

 2. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 21.4 kB

 3. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 4 MB

 4. Senast ändrad: 2017-10-25 09.44 • Storlek: 728.7 kB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.42 • Storlek: 149.7 kB

 2. Senast ändrad: 2015-02-11 11.11 • Storlek: 223.1 kB

Behovs­bedömning

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö­bedömning när en detaljplan eller ett program ska upp­rättas eller ändras. Miljö­bedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljö­påverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvens­beskrivning göras.  

 1. Senast ändrad: 2017-10-25 09.40 • Storlek: 4.4 MB

Senast uppdaterad: 2018-10-12

Upp