Gå direkt till sidans innehåll

Jakobs­bergs centrala delar

Visionsbild

Detaljplan för Jakobs­bergs centrala delar, del av fastigheten Jakobsberg 11:15 med flera.

En ny detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs centrala delar, del av fastigheten Jakobsberg 11:5 m.fl. Planens syfte är att möjliggöra komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och en förskola på kvartersmark.

Planen innebär att ca 600 bostäder byggs inom del av fastigheterna Jakobsberg 11:15, 2:1902, 2:224 och 2: 1992. Bostäderna föreslås byggas dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar.

Planen medför också att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Genom planen byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-03-16. 

Planhandlingar

Upp