Program för Barkarby­staden

Program Barkarbystaden

Programområde Barkarbystaden

Program för Barkarby­staden

Med anledning av Stock­holms­överens­kommelsen och utbyggnaden av tunnelbana till Barkarby behöver Järfälla kommun utöka sitt bostads­byggnads­­åtagande i Barkarby­staden. Den fördjupade översikts­­planen från 2006 är fortfarande i stort sett aktuell men med tunnelbana, istället för spår­väg som tidigare var huvud­alternativ, behöver ett tillägg göras.

Programmet tar i anspråk ett större markområde och ger förslag på en tätare be­byggelse­struktur med anpassning till kommande tunnel­bane­­stationens läge i Barkarby­staden.

Programmet är godkänt av kommun­fullmäktige 2016-03-14.

Upplysningar om programmet lämnas av:

Emelie Grind, tel 08- 580 283 93 emelie.grind@jarfalla.se 

Programhandlingar

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att följa upp användningen. Informationen sammanställs anonymiserat hos vår statistikleverantör. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?