Gå direkt till sidans innehåll

Aspnäs­skolan

Aspnässkolan är en liten skola med stora ambitioner. Vi har en ny skolledning, kompetenta medarbetare och en stark drivanda. Vi förväntar oss att eleverna prioriterar skolan och stöttar dem för att nå sina mål.

Kontakt

Expedition
08-580 294 02

Birgittavägen 21
177 31 Järfälla

Rektor

Anitha Sidefors
08-580 294 01
anitha.sidefors@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Anette Buckard
anette.buckard@jarfalla.se

Intendent
08-580 294 04

Administration
Carita Verdin
08-580 283 42

Vaktmästare
Zoran Tonic
08-580 294 03

Kökschef
Marie Jax
08-580 294 06

Fritidshem Myggan (FA och 1A)
08-580 294 74

Fritidshem Sländan (FB och 1B)
08-580 294 36

Fritidshem Flugan (2A och 3A)
08-580 290 51

Fritidshem Getingen (2B och 3B)
08-580 298 67

Fritidsklubben (år 4-5)
08-580 294 89

Kurator
Lisa Söderström
08-580 297 08

Socialpedagog
Annelie Jarmuchowicz
08-580 226 37

Skolpsykolog
Roberto Villaroel
08-580 293 58

Skolsköterska
Britt-Marie Winell
08-580 294 05

Fakta

 • Kommunal F-6-skola i Jakobsberg
 • Antal elever: 230[1]
 • Antal elever per lärare: 11,5 (omräknat till heltidstjänster)[1]
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 76 %[1]
 • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 75 %[2]
 • [1] Skolverket, oktober 2018
 • [2] Skolinspektionen, 2018

Vår verksamhet

Vi har höga ambitioner för var och en av våra elever. Målsättningen är att alla elever ska nå alla kunskapsmål och ha en trygg och stimulerande studiemiljö. Våra elever ska lämna skolan med hög social kompetens, god självkänsla och med goda kunskaper.

Aspnässkolans resa

Skolinspektionen har granskat skolan som tidigare haft problem med att säkerställa rutiner och ordning då omsättningen av skolledare varit mycket hög. Idag fyller Aspnässkolan alla krav. Enligt Skolinspektionen har vi en välfungerande skola med en trygg och pedagogisk ledning som tillsammans med lärare, elever och övrig personal skapat välfungerande rutiner, ordning och ökad trivsel.

Fritidshem

Fritidsverksamheten är indelad i fem fritidshem där fritidspersonalen binder ihop skolans och fritidshemmets verksamhet. Lärandet blir en röd tråd som följer med eleverna under hela dagen!

Elevhälsoteam, trygghet och delaktighet

Aspnässkolan satsar på ett starkt elevhälsoarbete. Hos oss finns ett elevhälsoteam som arbetar nära verksamheten tillsammans med övrig personal, både på raster och på lektioner.

Trygghetsgruppen arbetar metodiskt och förebyggande och har utvecklat en konflikthanteringsmodell där eleverna är delaktiga, vilket skapar ökat engagemang. Vi tror nämligen på delaktighet och har därför infört både elevråd och matråd för eleverna, samt ett skolråd där vi bjuder in vårdnadshavarna.

För våra elever

Vårt mål är att alla elever ska nå sin fulla potential och gå ut skolan med goda resultat. Därför säkerställer vi att det finns ytterligare hjälp att få även utanför klassrummet. Alla elever erbjuds individanpassad läxhjälp varje tisdag, klockan 14.00 – 16.00.

Varmt välkommen till oss på Aspnässkolan!


Våra förväntningar

Vad du kan förvänta dig av oss på skolan

 • Att vi informerar dig om hur det går för ditt barn i skolarbetet.
 • Att all personal arbetar förebyggande mot kränkningar och diskriminering.
 • Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet och arbetsro i skolan.
 • Att vi tar kontakt med dig och informerar om något särskilt händer som rör ditt barn.
 • Att vi stöttar eleverna i konflikthantering.
 • Att vi arbetar för att alla elever ska uppleva skolan som stimulerande och utmanande.

Vad vi förväntar oss av dig som elev

 • Att du tar hand om och är justa mot andra.
 • Att du använder ett vårdat språk.
 • Att du lämnar dina leksaker hemma.
 • Att du lämnar mobiltelefonen till lärarna på morgonen.
 • Att du är rädd om våra saker som finns på skolan.
 • Att du vistas inom skolans område.
 • Att du går, och inte springer, i korridorer, klassrum och i matsalen.
 • Att du tillsammans med oss bidrar till arbetsro.

Vad vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare

 • Att ditt barn kommer i tid till skolan.
 • Att ditt barn ätit frukost och är utvilad.
 • Att ditt barn har hög närvaro och respekterar skolplikten.
 • Att du anmäler frånvaro innan klockan 07:30 via Vklass om ditt barn blir sjuk.
 • Att du läser våra veckobrev och tar del av informationen i Vklass.
 • Att du pratar direkt med oss om du anser att någonting brister i undervisningen eller på skolan så att vi tillsammans kan ta fram en lösning.

Senast uppdaterad: 2020-02-10

Upp