Gå direkt till sidans innehåll

Aspnäs­skolan

Aspnässkolans skolgård

Aspnässkolans skolgård

Redan 1846 började barnen komma till Aspnäs­skolan för kunskap och visdom. En tradition som lever vidare än idag. Aspnäs­skolan är en gammal skola med nytt tänkande. En liten skola med stora ambitioner.

Kontakt

Expedition
08-580 294 02

Birgittavägen 21
177 31 Järfälla

Rektor

Anitha Sidefors
08-580 294 01
anitha.sidefors@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Anette Buckard
anette.buckard@jarfalla.se

Intendent
08-580 294 04

Administration
Carita Verdin
08-580 283 42

Vaktmästare
Zoran Tonic
08-580 294 03

Kökschef
Marie Jax
08-580 294 06

Fritidshem Myggan (FA och 1A)
08-580 294 74

Fritidshem Sländan (FB och 1B)
08-580 294 36

Fritidshem Flugan (2A och 3A)
08-580 290 51

Fritidshem Getingen (2B och 3B)
08-580 298 67

Fritidsklubben (år 4-5)
08-580 294 89

Kurator
Lisa Söderström
08-580 297 08

Socialpedagog
Annelie Jarmuchowicz
08-580 226 37

Skolpsykolog
Roberto Villaroel
08-580 293 58

Skolsköterska
Britt-Marie Winell
08-580 294 05

Fakta

 • Kommunal F-5-skola i Jakobsberg
 • Antal elever: 230[1]
 • Antal elever per lärare: 11,5 (omräknat till heltidstjänster)[1]
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 76 %[1]
 • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 75 %[2]
 • [1] Skolverket, oktober 2018
 • [2] Skolinspektionen, 2018

Vår verksamhet

Aspnässkolan har höga ambitioner för sina elever med målsättning att alla elever ska nå alla kunskapsmål, och ha haft en trygg och stimulerande studiesituation. Alla elever ska lämna skolan med hög social kompetens, god självkänsla och med goda kunskaper.

Aspnässkolan är en två-parallellig skola med årskurserna F-5 med cirka 230 elever, som snart kommer att inrymma även åk 6. Vi är en skola med kulturell mångfald vilket berikar skolans uppdrag och speglar den värld vi lever i. Vi uppfattar det som ett mycket viktigt uppdrag att skapa förståelse mellan våra elevers bakgrund. Det tycker vi är spännande!

Vi arbetar för att alla elever ska bli konkurrenskraftiga skolor vad gäller vidare utbildning och framtida yrkesliv. Vi tror att vi kan göra skillnad för våra elever!

Aspnässkolan har haft motgångar och kritik från Skolinspektionen. Skolan har sedan ett år ny skolledning. Under läsåret 18-19 har all skolans personal presterat stora framsteg, vilket Skolinspektionen också konstaterat.

Målsättningen inför läsåret 2019-2020 är att skapa ytterligare stabilitet och trygghet i organisationen både vad gäller personal och verksamhet. De viktigaste fokusområdena är:

 • Likvärdighet i alla verksamhetens uppdrag
 • Gemensamt värdegrundsarbete
 • Utveckling av språket och språkförståelsen
 • Kollegialt lärande – personal lär av varandra
 • Fritids är en lärandemiljö som förstärker kunskaper/förmågor i skolan

Fritidsverksamheten är indelad i fem fritidshem. Fritidspersonalen binder ihop skolans och fritidshemmets verksamhet. Lärandet blir en röd tråd som följer med eleverna under hela dagen.

Under höstterminen flyttar vi in i en nyrenoverad matsal med tillagningskök. Det innebär att vi anställt en kock som innebär att eleverna får ”hemlagad” mat varje dag.

Elevhälsoteam, trygghet och delaktighet

Skolan satsar på ett starkt elevhälsoarbete, både förebyggande och främjande. Elevhälsoteamet arbetar nära verksamheten tillsammans med övrig personal, både på raster och på lektioner.

Trygghetsgruppen arbetar metodiskt och förebyggande, och har utvecklat en konflikthanteringsmodell som gör eleverna delaktiga i att hitta lösningar i konfliktsituationer.

Vi tror på delaktighet, och har därför infört både elevråd och matråd för eleverna, och skolråd där vi bjuder in vårdnadshavare.

Eleverna erbjuds läxhjälp varje tisdag klockan 14.00-16.00, vilket vi rekommenderar elever att ta tillvara.

Vklass

Vklass är ett digitalt verktyg där all kommunikation med vårdnadshavarna sker. Där finns schema, individuella utvecklingsplaner, frånvaro, ledighetsansökningar, veckobrev och annan viktig information. De vårdnadshavare som inte vet hur man använder Vklass erbjuder vi utbildning och hjälp att hantera det.

För att kommunikationen ska fungera måste kontaktuppgifter; mailadress och mobiltelefon till vårdnadshavarna ska finnas i Vklass.

Vårdnadshavare ska använda Vklass för att anmäla sjukfrånvaro, anmäla tider på fritids och ansöka om ledighet.

Våra förväntningar

Förväntningar på skolan:

 • Att vi fortlöpande informerar dig om hur det går för ditt barn i skolarbetet.
 • Att all personal arbetar förebyggande mot kränkningar och diskriminering.
 • Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet och arbetsro i skolan.
 • Att vi tar kontakt med dig och informerar om något särskilt händer som rör ditt barn.
 • Stötta eleverna i konflikthantering.
 • Arbeta för att alla elever ska uppleva skolan som stimulerande och utmanande.

Förväntningar på eleverna:

 • Att ni tar hand om och är justa mot varandra.
 • Att du använder ett vårdat språk.
 • Att du lämnar dina leksaker hemma.
 • Att du lämnar mobiltelefonen till lärarna på morgonen.
 • Att du är rädd om våra saker som finns på skolan.
 • Att du vistas inom skolans område.
 • Vi går i korridorer, klassrum och i matsalen.
 • Vi bidrar till arbetsro.

Förväntan på vårdnadshavarna:

 • Att ditt barn kommer i tid till skolan.
 • Att ditt barn ätit frukost och är utvilad.
 • Att ditt barn har hög närvaro och respekterar skolplikten.
 • Att frånvaroanmäla ditt barn innan klockan 7:30 via Vklass om ditt barn blir sjuk.
 • Att du läser våra veckobrev och tar del av informationen i Vklass.
 • Att du inte pratar illa om skolan inför ditt barn utan pratar med oss istället!

Senast uppdaterad: 2019-09-05

Upp