Innehåll

Aspnäs­skolan

Aspnässkolan är en liten skola med stora ambitioner. Vi har en ny skolledning, kompetenta medarbetare och en stark drivanda. Vi förväntar oss att eleverna prioriterar skolan och stöttar dem för att nå sina mål.

Kontakt

Expedition
08-580 294 02

Birgittavägen 21
177 31 Järfälla

Rektor

Anitha Sidefors
08-580 294 01
anitha.sidefors@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Andreas Hellqvist
andreas.hellqvist@jarfalla.se

Intendent
08-580 294 04

Administration
Helena Bergström
08-580 283 42

Vaktmästare
Thomas Lund
08-580 294 03

Kökschef
Waewta Calais
08-580 294 06

Fritidshem Myggan (Förskoleklass)
08-580 294 74

Fritidshem Sländan (Årskurs 1)
08-580 290 51

Fritidshem Getingen (Årskurs 2- 3)
08-580 294 36

Fritidsklubben (Årskurs 4-6)
08-581 294 89

Kurator
Emilia Smedberg
08-580 281 73

Socialpedagog
Annelie Jarmuchowicz
08-580 226 37

Skolpsykolog
Rebecca Lanz
08-580 293
(ring skolans expedition för att komma i kontakt med skolans psykolog)

Skolsköterska
Kerstin Jonsson
08-580 294 05

Fakta

 • Kommunal F-6-skola i Jakobsberg
 • Antal elever: 257[1]
 • [1] Oktober 2020

Vår skola blir bara bättre och bättre

Skolans utveckling har under de senaste fyra åren varit väldigt positiv, vilket inte har undgått media.
Hur har vi lyckats förbättra oss? Här kan du lyssna på intervjun som radio P4 gjorde hos oss.Presentationsfilm

Vår verksamhet

Vi har höga ambitioner för var och en av våra elever. Målsättningen är att alla elever ska nå alla kunskapsmål och ha en trygg och stimulerande studiemiljö. Våra elever ska lämna skolan med hög social kompetens, god självkänsla och med goda kunskaper.

Vi har en välfungerande skola med en trygg och pedagogisk ledning som tillsammans med lärare, elever och övrig personal skapat välfungerande rutiner, ordning och ökad trivsel.

Vi tror på delaktighet och har därför både elevråd och matråd för eleverna, samt ett skolråd där vi bjuder in vårdnadshavarna.

Fritidshem

Fritidsverksamheten är indelad i fyra fritidsavdelningar där fritidspersonalen binder ihop skolans och fritidshemmets verksamhet. Lärandet blir en röd tråd som följer med eleverna under hela dagen!

Avdelningar:

Myggan – Förskoleklass

Sländan – Åk 1

Getingen – Åk 2+Åk 3

Klubben – Åk 4 + Åk 5 + Åk 6

Ansökan om plats på fritids eller klubben görs på kommunens hemsida.

https://www.jarfalla.se

Elevhälsoteam, trygghet och delaktighet

Aspnässkolan satsar på ett starkt elevhälsoarbete. Hos oss finns ett elevhälsoteam som arbetar nära verksamheten tillsammans med övrig personal, både på raster och på lektioner.

För våra elever

Vårt mål är att alla elever ska nå sin fulla potential och gå ut skolan med goda resultat. Därför säkerställer vi att det finns ytterligare hjälp att få även utanför klassrummet. Alla elever erbjuds individanpassad läxhjälp varje tisdag, klockan 14.00 – 16.00.

Våra förväntningar

Vad du kan förvänta dig av oss på skolan

 • Att vi informerar dig om hur det går för ditt barn i skolarbetet.
 • Att all personal arbetar förebyggande mot kränkningar och diskriminering.
 • Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet och arbetsro i skolan.
 • Att vi tar kontakt med dig och informerar om något särskilt händer som rör ditt barn.
 • Att vi stöttar eleverna i konflikthantering.
 • Att vi arbetar för att alla elever ska uppleva skolan som stimulerande och utmanande.

Vad vi förväntar oss av dig som elev

 • Att du tar hand om och är justa mot andra.
 • Att du använder ett vårdat språk.
 • Att du lämnar dina leksaker hemma.
 • Att du lämnar mobiltelefonen till lärarna på morgonen.
 • Att du är rädd om våra saker som finns på skolan.
 • Att du vistas inom skolans område.
 • Att du går, och inte springer, i korridorer, klassrum och i matsalen.
 • Att du tillsammans med oss bidrar till arbetsro.

Vad vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare

 • Att ditt barn kommer i tid till skolan.
 • Att ditt barn ätit frukost och är utvilad.
 • Att ditt barn har hög närvaro och respekterar skolplikten.
 • Att du anmäler frånvaro innan klockan 07:30 via Vklass om ditt barn blir sjuk.
 • Att du läser våra veckobrev och tar del av informationen i Vklass.
 • Att du pratar direkt med oss om du anser att någonting brister i undervisningen eller på skolan så att vi tillsammans kan ta fram en lösning.

Dags för skolval 2022

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2022. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Text

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp